O NÁS

Nadace Neuron na podporu vědy oceňuje excelentní vědkyně a vědce a podporuje je na jejich cestě za novými objevy. Financuje výzkumy v terénu a vytváří platformu pro setkávání a sdílení myšlenek k vědeckému transferu. Na cestě k excelenci pak v rámci studentských stáží podporuje budoucí výzkumníky a popularizuje vědu mezi širší veřejností. 

Posláním Nadace Neuron je zviditelňovat českou vědu, rozvíjet moderní mecenášství a propojovat vědu a byznys. Věříme, že přesně to je ta správná cesta, jak dále posílit vliv vědy na rozvoj společnosti směrem k úspěšnější a konkurenceschopnější zemi.

ČINNOST NADACE NEURON
4 PILÍŘE NA CESTĚ KE ZVYŠOVÁNÍ PRESTIŽE VĚDY 

V rámci Cen Neuron oceňujeme excelentní vědkyně a vědce, kteří zásadním způsobem ovlivnili podobu svého oboru. O laureátech Cen Neuron z řad mladých talentů i osobnostech s přesahem rozhoduje vědecká rada.

Navazujeme na slavnou éru cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a prostřednictvím grantového programu pořádáme Expedice Neuron, které vědcům a vědkyním pomáhají v terénním výzkumu.

Neuron Club propojuje svět vědy a byznysu, sdružuje naše mecenáše, podporovatele, členy vědecké rady a oceněné vědce a vědkyně. Uzavřenou názorovou platformu, jejímž cílem je transfer vědy do byznysu, doplňují Neuron Online Cluby pro širší veřejnost.

Neuron Junior popularizuje vědu mezi širší mladou generací, pořádá vzdělávací pořady, vysílá studenty na zahraniční stáže a podporuje juniorské vědecké konference. 

Nadace Neuron oslavuje excelenci a výjimečnost nikdy nekončícího poznání. Cestu vědců na vrchol poznání. Cestu za velkými činy. Cestu za pozitivní budoucností. Cestu, na jejímž konci se z vědců stávají legendy. A takovou cestu rádi podpoříme.
Monika Vondráková, spoluzakladatelka a CEO Nadace Neuron

Zviditelnění úspěchu v podobě přelomového výzkumu či objevu často vede k další akceleraci vědecké činnosti, zvýšení zájmu podnikatelské sféry, médií i širší veřejnosti o akademické dění. Vědci a vědkyně pak mají šanci získat mezinárodní prestižní granty a stávají se inspirací pro budoucí generace badatelů. Neuron je na této cestě provází a je hrdým partnerem vědeckého pokroku.

140

mil. Kč vyplaceno na podporu a popularizaci české vědy

120

oceněných vědců
Cenami Neuron od roku 2009

10

let podpory vědy
a výzkumu

10

vědeckých expedic
v hodnotě 4,6 mil. Kč

ZAKLADATELÉ NADACE NEURON

V čele Nadace Neuron stojí její zakladatelé, kteří jsou aktivními nositeli jejího poslání a hodnot. 
Prostřednictvím projektů nadace usilují o zvyšování prestiže českých vědkyň a vědců.

Ondřej Bartoš

Ondřej Bartoš

"Česká věda dokazuje, že nejsme jen zemí výroby a montoven. Proto podporuji Nadační fond Neuron."

Investor z Credo Ventures

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek

„Věřím, že by se peníze měly použít především k tomu, abychom se jako společnost povznesli. Důležité je ukazovat cestu."

Spolumajitel společnosti Jablotron

Václav Dejčmar

Václav Dejčmar

„Díky vědě můžeme překročit hranice poznaného a vydat se na cestu do neznáma.“

Spolumajitel společnosti RSJ

Eduard Kučera

Eduard Kučera

„Lásku k poznání a vědě by měl mít v srdci každý byznysmen, stejně jako vůli podporovat bádání excelentních vědců.“

Spoluzakladatel firmy Avast

Jaroslav Řasa

Jaroslav Řasa

„Společnost by měla vědu vnímat jako klíčový zdroj rozvoje. Naše země může vyvážet jen dovednost.“

Spoluzakladatel společnosti ABRA Software

Libor Winkler

Libor Winkler

„Bez peněz se věda dělat nedá. Jestli chceme uspět ve světové konkurenci, tak věda je základem."

Předseda představenstva společnosti RSJ

Monika Vondráková

Monika Vondráková

"Důležité je se nebát a zkoušet nové věci, být odvážný. Přemýšlet vždy o krok napřed, možná i více."

Předsedkyně správní rady Nadace Neuron

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada řídí celou činnost nadace a rozhoduje o všech záležitostech.
Ve spolupráci s vědeckou radou schvaluje nominace na udělení Cen Neuron a podporu popularizačních projektů.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

"Důležité je se nebát a zkoušet nové věci, být odvážný. Přemýšlet vždy o krok napřed, možná i více."

Předsedkyně správní rady Nadace Neuron

Jaroslav Řasa

Jaroslav Řasa

„Společnost by měla vědu vnímat jako klíčový zdroj rozvoje. Naše země může vyvážet jen dovednost.“

Spoluzakladatel společnosti ABRA Software

Zdeněk Hostomský

Zdeněk Hostomský

"Na úrovni výuky exaktních disciplín již v základním školství a na systematickém pěstování kritického vědeckého myšlení skutečně záleží."

Biochemik a zástupce ředitele ÚOCHB pro mezinárodní vztahy

VĚDECKÁ A MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ RADA

Nezávislá vědecká rada určuje, jak nejlépe podpořit jednotlivé obory a navrhuje laureáty Cen Neuron.
Mezinárodní vědecká rada pak z navržených vědců vybírá finalisty Cen Neuron.
Obě rady tvoří špičky vědy.

Jan Konvalinka

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Předseda vědecké rady Nadace Neuron

OBOR CHEMIE

Ivo Starý

RNDr. Ivo Starý, CSc.

Garant vědecké rady oboru chemie

František Štěpánek

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru chemie

Jiří Damborský

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Člen vědecké rady oboru chemie

Tim Clark

prof. Dr. Tim Clark

Člen mezinárodní vědecké rady oboru chemie

Yury Gogotsi

prof. Yury Gogotsi

Člen mezinárodní vědecké rady oboru chemie

OBOR MEDICÍNA

Pavel Martásek

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Garant vědecké rady oboru medicína

Marek Trněný

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Člen vědecké rady oboru medicína

Martina Koziar Vašáková

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru medicína

Roman Kučera

MUDr. Roman Kučera

Člen vědecké rady oboru medicína

Josef Stehlík

dr. Josef Stehlík , MD MPH

Člen mezinárodní vědecké rady oboru medicína

Bohdan Pomahač

prof. MUDr. Bohdan Pomahač, M. D.

Člen mezinárodní vědecké rady oboru medicína

OBOR BIOLOGIE

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat, M.Sc.

Garant vědecké rady oboru biologie

Julius Lukeš

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Člen vědecké rady oboru biologie

Štěpánka Vaňáčová

doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru biologie

Erik De Clercq

prof. Erik De Clercq , M.D. Ph.D.

Člen mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Patricia Anne Nuttall

prof. Patricia Anne Nuttall, OBE

Členka mezinárodní vědecké rady oboru biologie

John G. Hildebrand

prof. John G. Hildebrand , Ph.D.

Člen mezinárodní vědecké rady oboru biologie

OBOR SPOLEČENSKÉ VĚDY

Mirjam Fried

doc. Mirjam Fried, Ph.D.

Garantka vědecké rady oboru společenské vědy

Sylvie Graf

prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru společenské vědy

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Člen vědecké rady oboru společenské vědy

Thomas Evan  Levy

prof. Thomas Evan Levy

Člen mezinárodní vědecké rady oboru společenské vědy

José Manuel Serrano Alvarez

Dr. José Manuel Serrano Alvarez

Člen mezinárodní vědecké rady oboru společenské vědy

Linda Evans

Dr Linda Evans

Členka mezinárodní vědecké rady oboru společenské vědy

OBOR FYZIKA

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Člen správní rady a garant vědecké rady oboru fyzika

Jiří Homola

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Člen vědecké rady oboru fyzika

David Vokrouhlický

prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

Člen vědecké rady oboru fyzika

Harald Brune

prof. Harald Brune

Člen mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, Ph.D.

Člen mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Rainer Blatt

prof. Rainer Blatt

Člen mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

OBOR COMPUTER SCIENCE

Jan Kratochvíl

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Garant vědecké rady oboru computer science

Antonín Kučera

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru computer science

Tomáš Pajdla

doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru computer science

Javier Esparza

prof. Dr. Javier Esparza

Člen mezinárodní vědecké rady oboru computer science

Josef Kittler

prof. Josef Kittler

Člen mezinárodní vědecké rady oboru computer science

Martin Wirsing

prof. Dr. Martin Wirsing

Člen mezinárodní vědecké rady oboru computer science

OBOR MATEMATIKA

Martin Markl

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Garant vědecké rady oboru matematika

Jan Trlifaj

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DrSc.

Člen vědecké rady oboru matematika

Pavel Drábek

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Člen vědecké rady oboru matematika

Alexander A. Voronov

prof. Alexander A. Voronov

Člen mezinárodní vědecké rady oboru matematika

Roger Wiegand

prof. Roger Wiegand

Člen mezinárodní vědecké rady oboru matematika

Jean Mawhin

prof. Jean Mawhin

Člen mezinárodní vědecké rady oboru matematika

EXPEDIČNÍ RADA NEURON

Petr Horký

Petr Horký

Cestovatel, dokumentarista a předseda Expediční rady NF Neuron

Alex Bernardová

Alex Bernardová

Polární ekoložka

Miroslav Bárta

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Archeolog a egyptolog

Pavel Němec

Pavel Němec

Dramaturg Prima ZOOM

Václav Šilha

Václav Šilha

Cestovatel a fotograf

Tomáš Tureček

Tomáš Tureček

Šéfredaktor National Geographic

AMBASADORKA

Barbara Paldus

Barbara Paldus

"Vynálezy jsou od toho, aby sloužily lidem. Když zůstanou v knize, nikomu nepomůžou."

Ambasadorka vědeckého transferu, majitelka Codex Labs

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.