Vědecká rada

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Člen vědecké rady oboru matematika

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

"Základní výzkum se nedá řídit ani měřit. Moudře podporovat však ano!"

Profesor Pavel Drábek pracuje na katedře matematiky a v Evropském centru excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Specializuje se na nelineární obyčejné a parciální diferenciální rovnice. V roce 2003 byl zvolen za řádného člena Učené společnosti České republiky. Více si můžete přečíst na stránkách Západočeské univerzity.

Životní motto: "Snaž se vždy udělat to, čeho bys později litoval, že jsi neudělal. Nikdy však nedělej to, čeho bys mohl později litovat, že jsi udělal."

Napsali o něm: