CENY NEURON

Oceňujeme excelentní české vědkyně a vědce, podporujeme jejich práci. O laureátech Cen Neuron rozhoduje vědecká rada, která každý rok předává ocenění v sedmi oborech.

Ceny Neuron jsou prestižní ocenění pro mladé vědce i pro osobnosti s mezinárodním přesahem, díky darům našich mecenášů jsou spojeny s osobní finanční prémií. 

CENY NEURON UDĚLUJEME VE TŘECH KATEGORIÍCH

CENA NEURON


Cenu udělujeme významným českým vědcům, kteří působí doma i v zahraničí a kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

CENA NEURON PRO NADĚJNÉ VĚDCE

Cenu udělujeme českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech - matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.
 

CENA NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU

Cenu získávají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Garantkou této ceny je Martina Benešová-Schäfer.
 

LAUREÁTI CEN NEURON

Chemie

Medicína

Matematika

Společenské vědy

Fyzika

Computer science

Biologie

Propojení vědy a byznysu

POZNEJTE VŠECHNY OCENĚNÉ VĚDKYNĚ A VĚDCE

 • Cena Neuron za celoživotní přínos vědě
 • Cena Neuron za významný vědecký objev
 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce
 • Nositel Neuron impulsů
 • Cena Neuron za propojení vědy a byznysu
 • biologie
 • chemie
 • medicína
 • fyzika
 • matematika
 • společenské vědy
 • computer science
 • Propojení vědy a byznysu
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2023
 • 2024

HISTORIE PŘEDÁVÁNÍ CEN NEURON

Ceny Neuron 2023

Prestižní Ceny Neuron 2023 už mají své laureáty, Nadace Neuron na podporu vědy ocenila sedm nadějných vědců, přičemž mezi laureáty je nejvíce žen v historii tohoto ocenění. Cenou Neuron za propojení vědy a byznysu ocenila jeden transfer vědeckého objevu. Nejvyšší ocenění, Cenu Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě, pak získala excelentní osobnost, která svým přínosem přesáhla hranice české vědy. Večer vyhlašoval společně s mecenáši Nadace Neuron a garanty vědecké rady Karel Kovář / Kovy. 

Ceny Neuron 2022

Nadační fond Neuron na podporu vědy udělil Ceny Neuron nejlepším českým vědkyním a vědcům. Během slavnostního večera 16. října 2022 převzalo prestižní ocenění šest nadějných vědců, jeden projekt vědeckého transferu zabývající se ukládáním energie a dva vědci, kteří celoživotní prací obohatili světový výzkum. Večerem v Národním muzeu provázel Karel Kovář, Kovy. Seznamte se s novými laureáty a připomeňte si atmosféru Cen Neuron 2022. 

Ceny Neuron 2021

Nadační fond Neuron předal 28. září 2021 tři Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou se stala Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu. Galavečer v Panteonu Národního muza a jeho živý přenos moderoval Karel Kovář, Kovy. Další den se laureáti sešli na debatě v Operu, kde odpovídali na otázky Ondřeje Cihláře i veřejnosti. Připomeňte si nejdůležitější jména a okamžiky Cen Neuron 2021.  

Ceny Neuron 2020

Vymýcení pravých neštovic, léčba lidí s HIV či vývoj antivirotik. Za tyto a mnohé další světové úspěchy vděčíme Tomášovi Cihlářovi a Karlu Raškovi. Nadační fond Neuron jim proto 28. září 2020 udělil Mimořádné Ceny Neuron. Galavečer ve Státní opeře završilo představení Dejvického divadla Elegance molekuly, jehož nastudování Nadační fond Neuron podpořil.

Ceny Neuron 2019

Ceny Neuron udělil již po desáté Nadační fond Neuron na podporu vědy sedmi vědcům a jedné vědkyni s mezinárodním renomé 6. listopadu 2019 ve dvoraně Národního muzea. Nejvyšší ocenění – Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě - získal rostlinný biolog Jiří Friml, Cenu Neuron za významný vědecký objev obdržel matematik Jan Nekovář. Oceněna byla také šestice mladých talentovaných vědců.  

Ceny Neuron 2018

Za přítomnosti mecenášů, významných hostů kulturního, veřejného a mediálního života jsme 3. prosince předali v Profesním domě deset ocenění těm nejlepším českým vědcům a vědkyním v sedmi oborech. Cenou Neuron za přínos světové vědě byl oceněn biolog prof. Jan Klein, tři ceny jsme předali za významný vědecký objev a sedm cen pro mladé nadějné vědce. Večerem provázela moderátorka Světlana Witovská a herec Martin Myšička.

Ceny Neuron 2017

Ti nejlepší čeští vědci, kterým ještě nebylo ani 40 let, a přitom už mění naši budoucnost, převzali 24. května Ceny Neuron. V rámci slavnostního večera, který oslavuje výjimečné osobnosti, jsme také do světa vyslali tři odvážné vědecké týmy, splnili sen mladému studentovi a ocenili autory čtyř videí popularizujících vědu.

Ceny Neuron 2016

Ve středu 18. května 2016 jsme šestici mladých českých talentů jsme předali Ceny Neuron pro mladé vědce. Představili jsme vedoucí dvou exotických Expedic Neuron. Vyhlásili jsme vítězku nejlepšího vědeckého videa a malému Markovi jsme předali šek na splnění jeho vědeckého snu. V rámci slavnostního večera, který se konal ve čtvrtek 24. listopadu, převzalo také devět mladých talentovaných vědců Neuron Impulsy ve výši 6 500 000 Kč na výzkumné projekty.

Ceny Neuron 2015

Během večera Neuron Science Future jsme oznámili jména pěti nových držitelů Ceny Neuron pro mladé vědce. Toto ocenění bylo každoročně udíleno vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky. Spolu s cenou převzali laureáti šeky v celkové výši 1 250 000 korun jako ocenění jejich dosavadní práce. Druhý večer, 1. prosince 2015 byly v Profesním domě na Malostranském náměstí slavnostně předány Ceny Neuron za přínos světové vědě nejlepším českým vědcům, jejichž výzkum významně posunul světové vědecké poznání a kteří zanechali nesmazatelnou stopu v oblasti vědy.