LAUREÁTI CEN NEURON V OBORU BIOLOGIE

Martin Schwarzer

Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru biologie

Laureát Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru biologie za výzkum vlivu bakterií na růst mláďat savců

Gabriel Demo

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru biologie

Cena Neuron za výzkum komunikace transkripce a translace

Zuzana Musilová

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru biologie

Za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů.

Josef Prchal

prof. MUDr. Josef Prchal, DrSc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru biologie a medicína

Za přínos světové hematologii a popsání průlomových jevů využitelných v biomedicíně.

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat, M.Sc.

Laureát Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 – biologie

Oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin.

Petr Kohout

Mgr. Petr Kohout, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – biologie

Oceněn za svůj výzkum mykorhizní symbiózy mezi houbami a rostlinami.

Jan Klein

prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2018 - biologie

Biolog a imunolog zakladatel moderní imunogenetiky.

Petr Pyšek

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018 – biologie

Zkoumá migraci rostlin a živočichů a její důsledky na životní prostředí, ekonomiku a zdraví lidí.

Filip Kolář

RNDr. Filip Kolář, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - biologie

Dlouhodobě se zabývá evolucí rostlin. Zkoumá, jakým způsobem se rostliny v přírodě přizpůsobují měnícímu se prostředí prostřednictvím zdvojení obsahu DNA.

Josef Svoboda

prof. Josef Svoboda

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - biologie

Nikdy v životě nic není ztraceno. Tak lze shrnout motto obdivuhodného muže, arktického ekologa Josefa Svobody, který svou profesní kariéru začal až po čtyřicítce.

Petr Kašpárek

Mgr. Petr Kašpárek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Zkoumá původ vlasových defektů a pokouší se tak poprvé detailně popsat roli proteáz.

Marek Eliáš

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - biologie

Zkoumá vývoj nejstarších organismů na Zemi.

Jan  Svoboda

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - biologie

Vytvořil hypotézu, že rakovinu mohou vyvolat tzv. retroviry, když přenesou svojí genetickou informaci do zdravé buňky a ta se změní ve zhoubnou. Tuto jeho myšlenku nakonec potvrdili američtí vědci a dostali za to Nobelovu cenu.

Pavel Plevka

Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - biologie

Odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku.

Vítězslav Bryja

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - biologie

Chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těl.