Laureát

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018 – biologie

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Invazní rostliny mohou mít pozitivní i negativní dopady. Někdy nový druh zdomácní a obohatí původní prostředí. Některým druhům se ale může začít dařit příliš: vytlačí původní floru a změní ráz krajiny. Což s sebou nese dalekosáhlé ekonomické a ekologické důsledky.

Specialitou profesora Pyška je propojovat biologii a ekologii se společenskými vědami. Lépe tak může popisovat důsledky invazivnosti rostlin a živočichů. Světová unikátnost práce profesora Pyška spočívá v založení databáze českých a posléze také světových invazních rostlin.

Jsme hrdí na objev Petra Pyška, který umožnil státům na celém světě vytvořit seznamy rostlin, které se nesmějí do zemí dovážet.

Petr Pyšek v médiích: