Laureát

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru biologie

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.

Zkoumá bakterie a virem infikované buňky, sleduje jejich molekulární detaily. Biolog Gabriel Demo se zabývá strukturami proteinu, především pomocí moderní metody cryo-EM a zajímá ho syntéza RNA a proteinu. Jak se procesy transkripce a translace ovlivňují, jak si předávaji genetickou informaci. Gabriel Demo nový vědecký směr přinesl na Masarykovu univerzitu, kterou vystudoval a kam získal grant ERC CZ. Své dosavadní poznatky v oblasti translace představil v Nature Communications, které ukázaly jeho práci jako důležitý krok při boji s infekcemi. 

Pocítil jste už někdy "heuréka" moment?

Tento pocit jsem zažil několikrát. Zřejmě jsem měl v životě také dostatek štěstí. Naposledy šlo o výzkum ribozomů a popis procesu elongace, tedy jak ribozomy tvoří proteiny. Tento proces probíhá velmi rychle a díky jeho zpomalení až zmrazení jsme objevili několik nových stavů. Tyto nové struktury nám poskytly velmi detailní pohled na mechanismus elongace a ukázaly, jak probíhá v plném rozsahu. Byl jsem nadšený, že se nám něco takového podařilo, protože si to vyžádalo roky tvrdé práce. 

Vzpomínáte si na nějaké otázky, které se vám jako dítěti honily hlavou a nedaly vám spát? 

Jako dítěti mi dlouho nešlo do hlavy, jak mohou po zemi chodit lidé, kteří obývají naši planetu na jižní polokouli. Jestli chodí dolů hlavou nebo se nějak vznášejí ve vzduchu. Až po tom, co mi byla představená gravitace a vesmír jako takový, jsem všechno pochopil. Už jako dítě jsem rád četl encyklopedie, ve kterých jsem se dozvěděl vždy něco nového, a taky knihy o vesmíru a jeho vzniku, takže jsem více méně pochopil, jak vznikl vesmír a svět, ve kterém žijeme. 

Co vás dovedlo k vědě a co vás u ní drží? Jaký hlavní smysl vidíte v tom, co děláte?

Rád jsem četl encyklopedie, od dětství jsem byl zvědavý. To mi zůstalo dodnes. Zvědavost mě dovedla k vědě. Díky ní jsem začal zkoumat některé biochemické procesy, jako je například translace. Snažím se objevovat další nové, dosud neprozkoumané mechanismy a procesy. Za sebe vidím smysl své práce z pohledu předávání nových poznatků mladé generaci, která je může použít na probádání dalších nových věcí, které budou posouvat lidstvo dál. Doufám v pozitivním slova smyslu. 

Máte za sebou nějaký propad, který vás posunul dál? 

Přiznám se, že nešlo ani tak o pracovní propad. Spíš jsem musel přehodnotit ve svém životě priority tak, abych mohl vést lepší život a ukázalo se to následně i v pracovním nasazení. Bylo to velmi důležité, protože jsem zjistil, co je skutečně důležité a co ne. Teď se snažím mít radost z toho, co skutečně v laboratoři děláme. 

Jakých pět slov nebo slovních spojení (můžete i trošku rozvést) vás vystihuje? A přidejte jednu superschopnost, kterou byste rád měl.

Být groupleaderem vyžaduje schopnost dobré práce s lidmi, myslím, že jsem lidský. K lidem se snažím přistupovat individuálně a s určitým pochopením. Hodně lidí z mého okolí by určitě řeklo, že jsem velmi pracovitý a zodpovědný. Ve vědě taky musí být člověk cílevědomý a velmi kreativní. Tak doufám, že tyto vlastnosti mám i já. Co se týče superschopností, tak bych si jednoznačně vybral odolnost vůči stresu. V tomto typu zaměstnání je ho hodně. 

Kdybyste psal sci-fi novelu z roku 2099 s motivy z vašeho oboru, co už by v ní bylo možné?

Pravděpodobně by v té novele bylo možné určovat struktury biologických makrokomplexů přímo v živých organismech při extrémně vysokém rozlišení a analýza dat by probíhala řádově ve vteřinách za pomocí umělé inteligence. Dokonce si myslím, že to nebude scifi z roku 2099, ale že strukturní biologie bude na takové úrovni reálně uskutečnitelná dřív. 

Gabriel Demo v médiích

Zprávy z MUNI: https://www.em.muni.cz/udalosti/15690-cenu-neuron-pro-nadejne-vedce-ziskal-gabriel-demo

CEITEC: https://www.ceitec.cz/gabriel-demo-z-vyzkumneho-centra-ceitec-masarykovy-univerzity-ziskal-prestizni-cenu-neuron-pro-nadejne-vedce/t11040

Gabriel Demo & Kovy: https://www.youtube.com/watch?v=y5vlzZpZEOE

Debata s laureáty Ceny Neuron 2022: https://www.youtube.com/watch?v=C0DE9yUxoUg&t=3180s