CENY NEURON 2022

Nadační fond Neuron na podporu vědy udělil Ceny Neuron nejlepším českým vědkyním a vědcům. Během slavnostního večera 16. října 2022 převzalo prestižní ocenění šest nadějných vědců, jeden projekt vědeckého transferu zabývající se ukládáním energie a dva vědci, kteří celoživotní prací obohatili světový výzkum. 

Večerem v Národním muzeu provázel Karel Kovář, Kovy. Seznamte se s novými laureáty a připomeňte si atmosféru Cen Neuron 2022. 

Závěrečná zpráva: Cena Neuron pro dětského hematologa, světového chemika i šest nadějných vědců a vědecký transfer


Laureáti Cen Neuron 2022

Jan  Starý

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Laureát Ceny Neuron 2022 v oboru medicína

Prof. Jan Starý je průkopník dětské hematologie a onkologie, který stál u zrodu programu transplantace kostní dřeně

Pavel Hobza

prof. Pavel Hobza, dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron 2022 v oboru chemie

Prof. Pavel Hobza patří mezi nejvlivnější světové vědce v oblasti výpočetní chemie

Mariya Shamzhy

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru chemie

Cena Neuron za výzkum porézních materiálů

Gabriel Demo

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru biologie

Cena Neuron za výzkum komunikace transkripce a translace

Martin Setvín

doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru fyzika

Cena Neuron za výzkum nevodivých materiálů

Martina Živná

Mgr. Martina Živná, Ph.D.

Cena Neuron pro nadějné vědce v oboru medicína

Cena Neuron za nalezení genetické příčiny dědičného onemocnění ledvin

Jan Kynčl

Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru matematika

Cena Neuron za průlomová zjištění v kombinatorice

Anežka Kuzmičová

Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy

Cena Neuron za výzkum gramotnosti

Pinflow energy storage

Pinflow energy storage

Cena Neuron 2022 za propojení vědy a byznysu

prof. Dr. Ing. Juraj Kosek - Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D. - Ing. Jiří Vrána, Ph.D. - Ing. Petr Mazúr, Ph.D.

Podívejte se na videa Cen Neuron 2022

Galavečer Cen Neuron 2022 ve fotografiích