Laureát

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru chemie

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.

Mariya Shamzhy řeší jednu z dlouhodobých klíčových výzev pro materiálové vědce — pochopení toho, jak heterogenní katalyzátory usnadňují chemické reakce a to na atomární úrovni. Věnuje se především syntéze nových typů zeolitů, jejich charakterizací a vysvětlení jejich katalytických vlastností. Dosavadní výsledky slibují nové koncepty pro anorganickou chemii nebo chemické inženýrství. Mariya Shamzhy vystudovala Lomonosovovu univerzitu a titul kandidáta věd získala na ukrajinské Akademii věd. Dnes působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde vede vlastní skupinu. 

Pocítila jste už někdy "heuréka" moment? 

Jsem jako vědkyně velmi šťastná, protože momenty tohoto typu dost často prožívám, když se mi podaří najít zásadní vysvětlení pro neočekávané experimentální výsledky nebo navrhnout jednoznačné řešení nějakého diskutovaného problému. Před pár lety jsme přišli na to, jak zásadně zjednodušit a lépe ovládat složitý proces syntézy katalytických materiálů a v poslední době se mi podařilo najít způsob, jak tuto metodu zpřístupnit pro praktické využití. Takové momenty zůstávají dlouho v paměti a inspirují ve chvílích, kdy se něco nedaří.

Vzpomínáte si na nějaké otázky, které se vám jako dítěti honily hlavou a nedaly vám spát? 

Před třiceti lety jsem si lámala hlavu nad hádankou: “Jaké číslo se jen zvyšuje a nikdy nesnižuje?“. Teď už vím jistě, že tohle je „věk člověka“.

Co vás dovedlo k vědě a co vás u ní drží? Jaký hlavní smysl vidíte v tom, co děláte? 

Na začátku své vědecké cesty jsem chemii milovala jako fenomén, jako mnohostranný, a ne zcela známý svět proměn. Nyní, když líp rozumím jejím možnostem, zdá se mi velmi důležité skutečně využít všechny možnosti vědy ke zlepšení každodenního života lidstva, hlavně z hlediska omezených přírodních zdrojů a dopadu lidské činnosti na životní prostředí. 

Máte za sebou nějaký propad,který vás ale nakonec nakopl a posunul dál?

Na začátku své vědecké kariéry na Ukrajině jsem musela překonat nedostatek financí a vhodných výzkumných zařízení. Touha pokračovat ve vědě a přitom být schopná zajistit svoji rodinu mě přiměla hledat místo, kde bych mohla realizovat všechny věci, kterých si v životě vážím. Česká republika se pro mě stala ideálním místem, kde jsem našla nejen výborné podmínky pro svůj výzkum, ale také vynikajícího post-doktorského školitele, který neúnavně vychovával a vychoval mě i další mladé badatele a vždy se nás snažil přesvědčit, že dokážeme víc. Myslím, že právě proto jsou studenti profesora Jiřího Čejky, mezi které se počítám, tak vysoko hodnoceni v oboru chemie a získali mnoho prestižních ocenění. Členství v dream-teamu pod vedením profesora Čejky bylo důležitým milníkem v mém badatelském životě, který jistě určil mé další směřování a nečekaně mě přivedl k prestižní Ceně Neuron.

Jakých pět slov nebo slovních spojení vás vystihuje? A přidejte jednu superschopnost, kterou byste ráda měla. 

1. Nadšení pro řešení hádanek

2. Vytrvalost v dosažení cíle

3. Upřímnost 

4. Otevřenost novému

5. Touha udělat něco víc 

Ráda bych se uměla vrátit v čase a dělat lepší rozhodnutí.

Kdybyste psala sci-fi novelu z roku 2099 s motivy z vašeho oboru, co už by v ní bylo možné? 

V budoucnu by mohly existovat kapesní mikroskopy s atomovým rozlišením pro řešení struktur nových materiálů nebo multifunkční „syntezátory“ se studenou fúzí jako nezbytným zdrojem energii pro Windows 2099.

Mariya Shamzhy v médiích

Forbes: https://forbes.cz/na-pochybach-neni-nic-spatneho-ocenena-vedkyne-mariya-shamzhy-v-rozhovoru/

Maryia Shamzhy & Kovy: https://www.youtube.com/watch?v=aIls-MJEnHs

Debata s laureáty Cen Neuron 2022: https://www.youtube.com/watch?v=C0DE9yUxoUg&t=3837s