CENY NEURON 2021

Nadační fond Neuron předal 28. září 2021 tři Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou se stala Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Galavečer v Panteonu Národního muza a jeho živý přenos moderoval Karel Kovář, Kovy. Další den se laureáti sešli na debatě v Operu, kde odpovídali na otázky Ondřeje Cihláře i veřejnosti. Připomeňte si nejdůležitější jména a okamžiky Cen Neuron 2021.  

Závěrečná zpráva: Geniální matematik, světový fyzik nebo objevitel nových molekul. Ceny Neuron 2021 znají svoje laureáty


Laureáti Cen Neuron 2021

Josef Prchal

prof. MUDr. Josef Prchal, DrSc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru biologie a medicína

Za přínos světové hematologii a popsání průlomových jevů využitelných v biomedicíně.

Václav Petříček

RNDr. Václav Petříček, Csc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru fyzika

Za vývoj výpočetní metody, která významným způsobem posunula možnosti přesného určení atomárních struktur pevných látek.

David Preiss

prof. David Preiss

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru matematika

Za hluboké výsledky z geometrické teorie míry.

Jan Hladký

Mgr. Jan Hladký, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru matematika

Za novátorské́ aplikace spojitých metod v teorii grafů.

Lenka Zdeborová

Prof. Lenka Zdeborová

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika

Za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí.

Jitka Palich Fučíková

doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru medicína

Za výzkum v oblasti nádorové́ imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění.

Prokop Hapala

Ing. Prokop Hapala, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru chemie

Za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením.

Zuzana Musilová

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru biologie

Za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů.

Martin Tancer

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru computer science

Za přinos k řešení algoritmických a strukturálních problémů v topologii.

Petr Sedláček

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru společenské vědy

Za výzkum rolí firem a startupů v makroekonomice.

CasInvent Pharma

CasInvent Pharma

Cena Neuron 2021 za propojení vědy a byznysu

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. - doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. - Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA

Podívejte se galavečer Cen Neuron a pusťe si debatu laureátů

Galavečer Cen Neuron 2021 ve fotografiích

Debata s laureáty ve fotografiích