Laureát

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru computer science

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Výsledky vědecké práce Martina Tancera patří do oblasti výpočetní topologie, kde se snaží nalézt efektivní algoritmy pro problémy související s transformací prostorových objektů. Takové problémy se objevují např. ve výpočetní geometrii, robotice nebo ve strukturní biologii.

Martin Tancer v posledních letech dosáhl hned několika fundamentálních výsledků týkajících se výpočetní složitosti problému vnořitelnosti dvou a třídimenzionálních objektů do třídimenzionálního prostoru. Tyto výsledky se vyznačují velkou hloubkou a jsou odbornou komunitou vysoce ceněny.

Jak bych v sedmi stručných větách co nejsrozumitelněji vysvětlil, čím se zabývám?

Studuji výpočetní složitost topologických a geometrických otázek. Ne každý problém, který bychom chtěli řešit na počítači, umí počítač  vyřešit/spočítat rychle. Já se pro určité typy problémů snažím buď  navrhnout vhodné algoritmy, nebo se naopak snažím ukázat, že ty bariéry jsou natolik zásadní, že rychlý algoritmus možný není. Příkladem takového problému je takzvané vnořování simpliciálních komplexů v dimenzi 3.

S velkou mírou nadsázky ho lze připodobnit k modelování stavby, kdy máme řečeno, která zeď má být napojena na kterou, ale jednotlivé zdi můžeme libovolně zvětšovat, zmenšovat, deformovat či prohazovat jejich pořadí v místech, kde se stýkají. Můj výzkum je teoretický na pomezí informatiky a matematiky. Konkrétní aplikace v této oblasti přicházejí až časem, ale dřívější zkušenost ukazuje, že na některé věci by nešlo přijít, kdyby se teoretický výzkum nedělal.

Co mě baví minimálně stejně jako moje práce?

Čas strávený s přítelkyní obvykle někde venku v přírodě.

Jakou největší překážku jsem v životě zdolal?

Tady jste se trefili do dost osobního tématu. Nicméně byla to smrt otce, když mi bylo devět let.

Talent, nátura, dřina, štěstí, něco jiného – co rozhoduje o úspěchu?

Musí to být vyvážené, když je něčeho hodně a jiného málo, tak to obvykle nepomůže. A trpělivost je také důležitá.  

Co považuji za největší úspěch, kterého jsem dosáhl?

Vědecky jsou to výsledky o vnořování a tzv. "shellování" simpliciálních komplexů, které se dostaly do prestižních zahraničních vědeckých časopisů. Nicméně lidsky za úspěch považuju, když si člověk umí hledat cesty, aby žil smysluplný a šťastný život. A věřím, že si je hledat umím.

Co bych ve světě změnil, kdybych měl tu moc?

Já asi nemám ambice přímo měnit svět. Samozřejmě vnímám v současnosti rezonující témata, jako jsou rovnost příležitostí nebo udržitelný rozvoj. Ale jsem optimista v tom, že současná společenská diskuze povede k zlepšení.

Před jakou největší výzvou stojí můj obor a věda obecně?

Nevěřím na jednu největší výzvu, kterou vyřešíme a budeme mít hotovo. Pro mě je věda obrovské množství dílčích výzev. Z toho, na co přijdeme, se pak postupně dá skládat něco většího a ještě většího. Důležitá je hlavně rozmanitost. Pokud mám zmínit alespoň jedno konkrétní téma, tak jsem zvědavý, jak to dopadne s kvantovým počítáním - jestli se ho podaří převést do praxe.

Prokop Hapala v médiích