Laureát

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru společenské vědy

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Petr Sedláček je ekonom světové třídy, který se po studiích na VŠE, Universiteit van Amsterdam a pedagogické práci na Universität Bonn stal řádným profesorem ekonomie na Oxfordu. Hlavním zájmem jeho výzkumu je makroekonomie, konkrétně role jednotlivých firem a startupů v ekonomice.

Petr Sedláček pravidelně publikuje v prestižních vědeckých časopisech včetně American Economic Review a získal ERC Starting Grant. Od letošního podzimu se přesouvá na univerzitu do Sydney.

Jak bych v sedmi stručných větách co nejsrozumitelněji vysvětlil, čím se zabývám?

Jsem fascinován ohromnými rozdíly mezi firmami, ať se týkají jejich velikosti, produktivity, růstu nebo rizikovosti. Jak takovéto rozdíly vznikají, proč časem nemizí a jaký dopad mají na makroekonomiku? Jednoduchým příkladem je fakt, že velká většina růstu produktivity a tvorby nových pracovních míst v celé ekonomice se odehrává v relativně malé skupince úspěšných startupů a mladých podniků.

I přesto, že takovéto podniky jsou klíčové pro ekonomický růst, víme zatím jen málo o tom, proč právě tyto firmy uspěly. S kolegy jsme ve zkoumání zatím na relativním začátku, kdy se snažíme pochopit základní, obecné vzorce úspěchu firem a to, jaký mají dopad na makroekonomiku. Lepší porozumění těmto otázkám pak bude možné využít při tvorbě hospodářské politiky, ale také při formulování krizových opatření například v době pandemie.

Co mě baví minimálně stejně jako moje práce?

Basketbal. Ale ten jsem bohužel už dlouho nehrál.

Jakou největší překážku jsem v životě zdolal?

Když mi bylo dvacet a musel jsem se rozhodnout, že dosavadní životní cíl – hrát profesionálně basketbal – pověsím na hřebíček, a začal jsem hledat novou cestu.

Talent, nátura, dřina, štěstí, něco jiného – co rozhoduje o úspěchu?

Všechno uvedené. A ještě bych k tomu přihodil zdraví. Ale to možná spadá pod štěstí, které je občas podceňováno lidmi, jimž se podařilo uspět, a přeceňováno těmi, kteří neuspěli.

Co považuji za největší úspěch, kterého jsem dosáhl?

V akademické sféře asi získání Starting Grantu od Evropské rady pro výzkum. Grant mi dává svobodu zkoumání toho, co mě fascinuje, a zároveň to je ocenění mého dosavadního výzkumu a motivace k další práci.

Co bych ve světě změnil, kdybych měl tu moc?

Zaručil bych pro každého jednotlivce rovnost v příležitostech. Zejména pak rovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které otevře spoustu dalších dveří.

Před jakou největší výzvou stojí můj obor a věda obecně?

Ekonomie je společenská věda a jedna z nynějších klíčových výzev pro společnost podle mne je, jak lépe porozumět příčinám, dopadům a možným řešením nerovnosti mezi jednotlivci. Toto téma je nesmírně široké a pro mne do něj spadá například i otázka změny klimatu, která ve své podstatě souvisí s generační nerovností.