Laureát

CasInvent Pharma

Cena Neuron 2021 za propojení vědy a byznysu

 CasInvent Pharma

Jak se vývoj léku proti leukémii stal univerzitním spin-offem

Dvě respektovaná jména české vědy svedl dohromady zájem a dlouholetá praxe v inovativním přístupu vývoje látek k léčbě leukemie. Předmětem jejich výzkumu jsou inhibitory kasein kinázy 1 - CK1 a obchodní firmou akciová společnost CasInvent Pharma. A třetím jménem je byznysmen Masarykovy univerzity, který jejich práci licencuje k dalšímu vývoji.

Vítězslav Bryja je molekulární biolog a genetik, Kamil Paruch organický chemik. Oba vystudovali v Brně, oba pobývali v zahraničí a oba se rozhodli, že se jejich útočištěm stane Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. A nakonec Radoslav Trautmann, původně chemik, který se z byznysu vrátil na akademickou půdu a dnes vede tým v univerzitním Centru pro transfer technologií.

Kromě úsilí posunout výzkum CK1 směrem k praxi mají všichni pánové ještě jedno společné: vědecká rada Nadačního fondu Neuron je ocenila Cenou Neuron za mimořádný transfer z vědy do byznysu. Jejich firma ukazuje akademické obci i veřejnosti cestu, která vede k úspěšnému propojení univerzity, vědy a investic.

Ojedinělý akademický byznys

Příběh tří mužů byl ještě před lety rozdělený: Vítězslav Bryja zkoumal v rámci své laboratoře podstatu mezibuněčné komunikace a roli CK1 v ní a využíval látky původně určené pro léčbu nespavosti, Kamil Paruch pracoval pro nadnárodní farmaceutickou firmu v USA, kde se podílel na vývoji nových sloučenin pro onkologickou léčbu. Radoslav Trautmann teprve začínal s převodem výsledků akademického výzkumu do praxe.

Když se Bryjův výzkum potkal s Paruchovým, vznikla nová třída patentovatelných inhibitorů CK1 vykazující velmi atraktivní aktivitu; a následně vyvstala potřeba velké finanční investice do dalšího výzkumu, který by umožnil práci se sloučeninou až do fáze klinického testování. Vzhledem k tomu, že tento typ investice není možné zajistit ze standardních zdrojů používaných pro akademický výzkum, bylo nutné celý projekt převést do komerční podoby, aby potřebné financování bylo možné získat od investorů. Trautmann se společně s dalšími kolegy začal o projekt starat z hlediska byznysu (část akcií společnosti dnes drží oceněný tým a také další jejich kolegové, kteří se na unikátním projektu podílejí, a bez nichž by ani vědecká práce nebyla možná).

Masarykova univerzita, která se transferu dlouhodobě věnuje, příležitost podpořila, chtěla mít však další kroky pod kontrolou a vlastní ve společnosti obchodní podíl. Univerzita do společnosti vstupovala s duševním vlastnictvím, peníze na další rozvoj zajistil investiční partner i&i Prague. Na podzim 2020 tak začala první kapitola akademického spin-offu.

Akcionáři už jednají o prodeji

Inhibitory CK1 jsou heterocyklické́ sloučeniny vyvíjené́ pro léčbu rakoviny - nádorů, lymfomů a leukémií. CasInvent se zaměřuje na poslední z nich, na trh léků proti chronické lymfocytární a akutní myeloidní leukémii. Svoje úsilí dovedl do preklinické fáze, s dalším investičním partnerem se po jejím dokončení pustí do klinického testování a nakonec, pokud bude vývoj úspěšně pokračovat, je reálný předpoklad prodeje CasInventu velké farmaceutické firmě. Ta by měla disponovat zázemím a financemi pro dokončení klinických fází a uvedení nového léku na trh.

České univerzity mají bohaté zkušenosti s licencováním vynálezů, Masarykova univerzita chtěla vlastní firmu – a s tím přišly i procesy, které se sama musela naučit: postavit právní společnost s managementem, rozpočtem a plánem s investičními fázemi. A také vírou, že právě jejich vynález zaujme kupce. CasInvent si na to stanovil pět let a život firmy omezil na vývoj zkoumaných inhibitorů. Předpokládaná hodnota společnosti v případě úspěšného prodeje je odhadována až na tři miliardy korun, vážná jednání s novými investory ze zahraničí probíhají už nyní.

Jednoznačný úspěch CasInvent Pharma potvrdí v budoucnosti trh. Nyní je ale jasné, že může být inspirací pro další projekty vědy a byznysu a že si Cenu Neuron zaslouží už dnes.

@science magazine     @nfneuron