LAUREÁTI CEN NEURON V OBORU MATEMATIKA

Lenka Slavíková

RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru matematika

Laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru matematika za studium matematických funkcí

Jan Kynčl

Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru matematika

Cena Neuron za průlomová zjištění v kombinatorice

Jan Hladký

Mgr. Jan Hladký, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru matematika

Za novátorské́ aplikace spojitých metod v teorii grafů.

David Preiss

prof. David Preiss

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru matematika

Za hluboké výsledky z geometrické teorie míry.

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2019 – matematika

Oceněn za objevy v oboru teorie čísel.

Vladimir Lotoreichik

Dr. Vladimir Lotoreichik

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – matematika

Oceněn za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci.

Benjamin Vejnar

Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - matematika

Věnuje se oboru topologie, konkrétně klasifikaci složitých topologických prostorů.

Vladimír Šverák

RNDr. Vladimír Šverák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - matematika

Věnuje se zkoumání rovnice, která popisuje proudění vody, a snaží se tak beze zbytku porozumět pohybu jedné ze základních látek nezbytných pro život na Zemi.

Václav Kučera

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Načechrané mraky, sněhové vločky nebo cévní systém mají tvary, kterým matematici říkají fraktály. Docent Václav Kučera přemýšlí o cestě k plastickému třírozměrnému zobrazení.

Vítězslav Kala

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Věnuje se polotělesům v teorii čísel a geometrii.

Robert   Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - matematika

Má rád dlouhé cesty. Jen tak dokáže najít ty nejkratší.

Emil Jeřábek

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - matematika

Zabývá se matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky, a přiznává, že se občas spoléhá i na intuici.

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém.

Pavel  Exner

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - matematika

Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC)

Tomáš Vejchodský

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla.

Ondřej Kreml

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Eulerovy rovnice mají mnoho tzv. slabých řešení. Rozšířit dosud existující poznatky o těchto slabých řešeních je cílem projektu matematika Ondřeje Kremla.

Stanislav Hencl

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - matematika

Matematik pracující na teorii deformací těles.

Vít Jelínek

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii.

Jan Vybíral

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se teoretickou analýzou i praktickou aplikací metod komprimovaného snímání.

Eduard Feireisl

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - matematika

Pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.

Ivo Babuška

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, Dr. hon. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - matematika

Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.

David Krejčiřík

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - matematika

Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.

Jan Šťovíček

Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - matematika

Chce upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější.

Vojtěch Rödl

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - matematika

První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků.

Jan Kalina

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Vyvíjí novou analýzu genů, kterou lze určit, zda má člověk dědičné dispozice k infarktu nebo mozkové mrtvici.

Michal Koucký

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Pracuje na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit.

Miroslav Fiedler

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - matematika

Světově uznávaný matematik. Výsledky jeho výzkumu v oboru numerické lineární algebry, teorie grafů a matic přispěly nepřímo k vývoji Googlu.

Libor Barto

Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - matematika

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

Miroslav Bulíček

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Zabývá se analýzou matematických modelů popisujících proudění tekutin. Jeho poznatky pomohou odborníkům v medicíně, technice, životním prostředí a dalších oblastech lidské činnosti.

Jiří Spurný

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Soustředí na konvexitu – disciplínu, která se těší značné přízni zejména od počátků počítačové éry a od vzniku lineárního programování.

Robin Thomas

prof. Robin Thomas

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - matematika

Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Robert Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - matematika

Věnuje se jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Jeho výsledky vedly k řešení jiných matematických problémů a budou mít nečekané důsledky na zdánlivě nesouvisející disciplíny.

Jaroslav Nešetřil

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - matematika

Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

Daniel Kráľ

prof. Daniel Kráľ

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - matematika

Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.