Laureát

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Narodil se v roce 1977 v Praze. Absolvoval v roce 2001 Matematicko-fyzikální fakultu UK, v roce 2007 získává titul Ph.D. na Universität Duisburg-Essen a o rok později obhajuje titul RNDr. na své alma mater. Ve své vědecké činnosti se zabývá analýzou obrazu, robustní a mnohorozměrnou statistikou. V letech 2006–2010 pracuje jako vědecký pracovník na MFF UK v Centru Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku, od roku 2010 do současnosti působí v Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Je autorem a spoluautorem deseti reprezentativních publikací a píše recenze do odborných časopisů.

Lidské tělo obsahuje asi 23 tisíc genů. Dávají pokyn, jak se má například vytvarovat nos, uši nebo jak zabarvit oči. Geny zároveň do jisté míry předurčují, jaké nám mohou hrozit nemoci, například jestli člověka postihne srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Najít takové geny znamená analyzovat statisíce údajů a uspořádat je do obsáhlých statistik. Držitel grantu pracuje na matematických metodách, které umožní vyloučit ze statistických dat skryté chyby. Metody usnadní lékařům práci. Dovolí jim u konkrétního pacienta odhalit, jestli geny zvyšující riziko zmiňovaných nemocí zatím spí, nebo jsou naopak aktivní.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D. absolvoval studium matematické statistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001. Doktorské studium matematické statistiky zahájil na MFF UK v Praze a od roku 2004 pokračoval jako vědecký pracovník na Universität Duisburg-Essen (SRN), kde v roce 2007 obhájil dizertaci v oboru analýzy obrazové informace. Následně pracoval jako vědecký pracovník v Centru Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku na MFF UK. Od roku 2010 pracuje na Oddělení medicínské informatiky ÚI AV ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří robustní a mnohorozměrné statistické metody a analýza obrazu. Vede bakalářské a diplomové práce na MFF UK, kde se podílel na výuce matematické statistiky na úrovni magisterského studia. Je členem České statistické společnosti, Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.