Laureát

Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - matematika

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

(* 1980) Titul magistr v matematice a v přírodních vědách získal v roce 2004 na MFF UK. O čtyři roky později obhájil na stejné fakultě titul RNDr. a Ph.D. v oborech algebra, teorie čísel a matematická logika. V roce 2009 na Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu obhájil titul Ph.D. v oboru teorie reprezentací. V letech 2002 až 2005 se podílel na vývoji databázových aplikací ve firmě SysNet. V letech 2005 až 2009 působil jako odborný asistent na universitě v Trondheimu. Poté se stal odborným asistentem na Katedře algebry na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Absolvoval několik výzkumných pobytů v Německu, Španělsku a v Norsku.

Za tři roky pozná, jestli jde správným směrem
Chůzi minovým polem, tak trochu připomíná snaha pochopit výzkum matematika Jana Šťovíčka. Na cestě krajinou rovnic a vzorců vyskakují na člověka například pojmy jako homotopická teorie, homologická algebra nebo teorie reprezentace. Co termín, to pro laika nálož nesrozumitelných slov, termínů a definic. Zhruba řečeno, se homotopická teorie zabývá matematickým vyjádřením a popisem tvarů. Například, proč matematicky nejsou kruh, míč a pneumatika stejné a co to znamená, když se jeden tvar předeformuje do druhého. Záměrem projektu, na který Nadační fond Neuron přispěl Neuron Impulsem ve výši jeden milion korun, je upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější. „Snažím se jí uchopit jinak, než jak se k homotopické teorii přistupuje posledních padesát let. Pokud se to podaří, bude možné rozvíjet řešení problémů mnohem intuitivněji,“ říká Jan Šťovíček. Pro dosažení svého cíle chce aplikovat metody homotopické teorie na konkrétní problémy v teorii reprezentací, což je obor zaměřený na studium lineárních operátorů a pomáhá například k řešení komplikovaných soustav rovnic. „Doufám, že když bude homotopická teorie přístupnější a pružnější, pomůže to matematikům v řešení dalších teoretických problémů.“ říká.

Text: Josef Matyáš