Správní rada

Zdeněk Hostomský

"Na úrovni výuky exaktních disciplín již v základním školství a na systematickém pěstování kritického vědeckého myšlení skutečně záleží."

 Zdeněk  Hostomský

Zdeněk Hostomský vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě a dějiny filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Následně působil v Ústavu molekulární genetiky, kde se zabýval genovým inženýrstvím a kde také v roce 1983 obdržel titul CSc. V roce 1985 odjel do USA na roční stáž v Caltechu, v roce 1987 pak do USA emigroval a pracoval pro společnosti Agouron Pharmaceuticals, Warner Lambert a nakonec Pfizer, kde se v roce 2000 stal výkonným ředitelem Výzkumného centra rakoviny. V letech 2012–2022 působil jako ředitel ÚOCHB. Po skončení jeho mandátu mu byla udělena pozice Honorary Chair.