Vědecká rada

doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru computer science

doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

„Chci, aby lidé věděli, co je to vynikající výzkum, aby si ho vážili a podporovali ho.“

Tomáš Pajdla je odborníkem na počítačové vidění, robotiku a aplikaci matematiky v technice. Spojuje v sobě úspěšnou dráhu vědce, který má dlouholeté zkušenosti z byznysu. Vystudoval ČVUT, kde dnes působí v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK, je hostujícím profesorem Národního institutu informatiky v Japonsku. Zároveň pracuje pro společnost MAGIK Eye, která vyrábí 3D senzory. 

Tomáš Pajdla publikoval přes devadesát textů v recenzovaných časopisech, počet jeho citací přesahuje 20 000. Členem vědecké rady NF Neuron oboru computer science je od roku 2023.

Tomáš Pajdla v médiích: