Mezinárodní vědecká rada

prof. Josef Kittler

Člen mezinárodní vědecké rady oboru computer science

Josef Kittler získal na Univerzitě v Cambridgi bakalářský titul v elektrotechnice v roce 1971, titul PhD v roce 1974 v rozpoznávání a v roce 1992 doktorát Sc.D.

Byl výzkumným asistentem na Katedře technických věd Univerzity v Cambridge (1973-75), členem výzkumného týmu SERC (Výzkumná rada pro přírodní a technické vědy) na Univerzitě v Southamptonu (1975-77), členem evropského výzkumného týmu Karlovské společnosti, Ecole Nationale Superieure des Telecommuninations v Paříži (1977-78). Pracoval ve výzkumného týmu IBM na Balliol College v Oxfordu (1978-80), v Rutherford Appleton laboratoři jako Hlavní výzkumný pracovník SERC (1980-84) a Hlavní vědecký referent SERC (1985). Byl koordinátorem SERC pro rozpoznávání (1982), a Rutherford research fellow na univerzitě v Oxfordu na katedře technických věd (1985).

V roce 1986 nastoupil na katedru elektroniky a elektrotechniky na univerzitě v Surrey, kde působí jako profesor umělé inteligence. V roce 1997 zde založil Centrum pro vidění, řeč a zpracování signálů (CVSSP).

V roce 2002 spoluzaložil společnost OmniPerception. V letech 1994-1996 působil jako prezident Mezinárodní asociace pro rozpoznávání (International Association for Pattern Recognition, IAPR). V roce 2000 byl zvolen členem Královské akademie pro techniku. Je editorem publikační řady o počítačové vědě (Lecture Notes on Computer Science), vydávaných nakladatelstvím Springer.