Vědecká rada

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru medicína

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
"Mám ráda život se všemi výzvami a navzdory všemu, co přináší."

Profesorka Martina Vašáková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve 23 letech nastoupila do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí v Praze na Bulovce, kde setrvala až do roku 1999. V rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala tři atestace, a to z vnitřního lékařství, z tuberkulózy a respiračních nemocí a z alergologie a klinické imunologie.

V roce 2000 se stala primářkou nově vzniklého Ústavu plicních nemocí Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. Roku 2005 byla jmenována primářkou sloučeného primariátu Pneumologické kliniky v Praze-Krči. Od roku 2016 se stala na základě výběrového řízení přednostkou této kliniky.

V rámci dalšího vědeckého vzdělávání absolvovala v roce 2007 doktorandské studium v oboru imunologie na 1. LF UK v Praze. V roce 2008 se habilitovala a v roce 2015 byla jmenována profesorkou v oboru vnitřní lékařství na téže fakultě.

Je školitelkou doktorandského studia v oboru imunologie 1. a 3. LF UK v Praze, v oboru fyziologie a patofyziologie člověka 1. LF UK a experimentální chirurgie 3. LF UK a také školitelkou imunologie pro magisterské studium Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Navíc je od minulého roku i členkou Oborové rady Imunologie UK.

Je členkou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP, České imunologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society), Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society), Evropské alergologické společnosti (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), Světové organizace pro sarkoidózu a jiné granulomatózy (World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders) a Evropské společnosti pro tuberkulózu (Tuberculosis Network European Trials group). V roce 2010 byla zvolena do výboru ČPFS ČLS JEP. V roce 2018 byla zvolena předsedkyní ČPFS ČLS JEP. Od roku 2018 je také předsedkyní vědecké rady Thomayerovy nemocnice v Praze.

Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady výzkumných projektů zaměřených na nemoci intersticia či tuberkulózu. Je spoluřešitelkou mezinárodních grantů a výzkumných projektů: RESOLVE, GenPhenReSa, IPF NET, Global IPF Collaborative Network, ERN a chILD-COST. Je členkou redakční rady Respirology a Studia pneumologica et Phthiseologica, editorkou BMC Pulmonary Medicine. V roce 2016 získala Cenu inovace České republiky za vynález biodegradabilního tracheálního stentu.

Martina Koziar Vašáková v médiích

Rakovina plic se u mužů mírně snižuje (Radio ZET, 6.2. 2023.)