Mezinárodní vědecká rada

prof. Jean Mawhin

Člen mezinárodní vědecké rady oboru matematika

Jean L. Mawhin se narodil v roce 1942 v Lambermontu v Belgii. Titul Ph.D. v matematice získal v roce 1969 na Univerzitě v Liege. Byl profesorem na Katolické univerzitě v Lovani v letech 1970 až 2008. Tamtéž získal titul emeritního profesora v roce 2008. Byl hostujícím profesorem na univerzitách ve Florencii, Michiganu, Brownu, Brasilii, Utahu, Paříži VI, Colorado State, Štrasburku, Sherbrooke, Kalábrii, Colorado (Ulam Chair), CRM Montreal, Římě ”La Sapienza”, Udine, Darmstadtu, Karlsruhe, Würzburgu (Nositel ceny Humboldta), Rutgers, Torinu, Queenslandu, EHESS, Paříži I, Pontificiad Chile, Mediterranea, Messině a Granadě.

Zastával funkci „distinguished lecturer“ na CIME (1972, 1991, 2011), NSF-CMBS (Claremont, 1977), John H. Barret (Knoxville, 1982), Geoffrey J. Butler (Edmonton, 1992), Eduard Čech (Praha, 2006) CRM (Montreal, 2009), Enriques (Milán, 2011), Lasota (Varšava, 2012). Je členem ediční rady více než dvaceti odborných časopisů. Je předsedou Belgického národního výboru pro matematiku (1996-2000).

Na mezinárodní úrovni obdržel cenu Alexandra von Humboldta (Německo, 1990), Bolzanovu oborovou medaili za matematiku (Czech Republic, 2002), Schauderovu medaili (Polsko, 2013), Premio Pythagoras di Crotone (Itálie, 2014) a Cenu Bernda Aulbacha (USA, 2015). Obdržel titul “Doctor Honoris Causa” na Univerzitě v Bukurešti (2002), Polytechnické univerzitě v Bukurešti (2006) a na Univerzitě v Granadě (2008).

Je členem Královské společnosti věd v Liege (Corresponding Fellow, 1981), Belgické královská akademie (člen od roku 1986; prezident v roce 2002), Institut Grand-Ducal Luxembourg (čestný člen, 1992), Ruské akademie přírodních věd (Zahraniční člen, 1997), Toskánské akademie věd a literatury “La Colombaria” (Corresponding Fellow, 2004).

Je autorem více než 400 publikací a desítky knih nebo monografií na téma nelineárních diferenciálních rovnic, nelineární funkcionální analýzy, teorie kritického bodu, reálné analýzy a historie matematiky.