Vědecká rada, Chemie

RNDr. Ivo Starý, CSc.

Garant vědecké rady oboru chemie

RNDr. Ivo Starý, CSc.

 „Věda jako univerzální kategorie lidské činnosti překovává nejrůznější hranice a v dlouhodobém horizontu ovlivňuje náš život zásadním způsobem. Proto potřebujeme na nekonečném a občas rozbouřeném oceánu vědy vynikající kapitánky a kapitány, k jejichž podpoře mohu přispět díky práci pro Nadační fond Neuron."

Ivo Starý působí jako vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v pozici "distinguished chair". Je organickým chemikem, ale oblast jeho vědeckého zájmu jde za hranice tohoto oboru. Výzkum skupiny se zaměřuje na design a přípravu netriviálních π-elektronových systémů a studium jejich vlastností pomocí experimentálních i teoretických metod. Dlouhodobým cílem je konstrukce chytrých molekulárních zařízení.

Je absolventem Karlovy Univerzity, členem Učené společnosti ČR a držitelem Ceny Rudolfa Lukeše. Vyučuje reakční mechanismy na Karlově Univerzitě. Publikoval >110 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, 6 kapitol v knihách, je koeditorem knihy o helicenech. Od roku 2023 je garantem oboru chemie v NF Neuron. 

Ivo Starý v médiích

Youtube (9.10. 2018)