Vědecká rada

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DrSc.

Člen vědecké rady oboru matematika

Zabývá se teorií reprezentací algeber a s ní souvisejícími oblastmi algebry, geometrie a logiky. Od r.1990 působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval řadu vědeckých i přednáškových pobytů v zahraničí (Postdoctoral Fellow of the Royal Society na Univ. Manchester, J.W. Fulbright Scholar na Univ. California, Irvine, Visiting Prof. na Univ. Nanjing, aj.). Od r. 2017 je členem Učené společnosti České republiky.

Matematika je dnes velmi rozsáhlou oblastí jak co do výsledků, tak co do používaných metod a aplikací. Stejně jako jsme během dvacátého století byli svědky soumraku různých ideologií, je také ve vědě ideologický přístup (v širším slova smyslu absolutní preference jedné metody, jednoho proudu, jednoho způsobu výuky apod.) překonán. Špičkové výsledky současné matematiky kombinují různé metody a vyžadují hlubší znalost několika specializací.

Více informací o prof. Trlifajovi se dozvíte na stránkách Univerzity Karlovy.