Vědecká rada

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Garant vědecké rady oboru computer science

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

"Velmi si vážím mecenášů české vědy a jejich podpory rozvoje a popularizace české vědy prostřednictvím NF Neuron. A je mi ctí, že se mohu na činnosti NF Neuron podílet. Ocenění špičkových českých vědců a vědkyň představuje nejen impuls pro jejich další odborný růst a zvidititelnění za hranicemi jejich disciplín, ale často i zviditelnění před hranicemi, neboť oni jsou mnohdy v zahraničí známější než u nás v Česku."

Prof. Jan Kratochvíl je odborníkem na teoretickou informatiku a kombinatoriku. Zabývá se strukturálními a algoritmickými otázkami teorie grafů, výpočetní složitostí, diskrétní a výpočetní geometrii. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Působil na Univerzitě v Oregonu, Université Metz a LaBRI Bordeaux. V letech 2012-2020 byl děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2002-2010 předsedou České matematické společnosti.

Jan Kratochvíl je spoluautorem téměř dvou set vědeckých článků v mezinárodních časopisech a v recenzovaných konferenčních sbornících, počet jeho citací je 1956 a H-index je 25 (dle WOS). V hodnocení research.com byl zařazen mezi Top scientists jak v informatice, tak v matematice. Garantem vědecké rady NF Neuron oboru computer science je od roku 2023.

Jan Kratochvíl v médiích: