Vědecká rada

prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru společenské vědy

prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.

Mezinárodní psycholožka Sylvie Graf zkoumá interakce a vztahy mezi lidmi z různých společenských skupin. Zabývá se psychologií meziskupinových vztahů, zkoumá možnosti ovlivňování předsudků a diskriminace prostřednictvím vzájemného kontaktu lidí ze znepřátelených skupin. Její práce si klade za cíl pomáhat snižovat napětí mezi těmito skupinami a hledat porozumění ve společnostech, které projdou konfliktem. Založila a vede Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů v rámci Psychologického ústavu Akademie věd ČR a je také vedoucí výzkumnou pracovnicí na Institutu sociální neurovědy a sociální psychologie na Univerzitě v Bernu.

V roce 2023 získala Cenu Neuron pro nadějné vědce od Nadace Neuron a řádnou profesuru pro obor psychologie na Masarykově univerzitě.