Laureát

prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy

prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.

Mezinárodní psycholožka Sylvie Graf zkoumá interakce a vztahy mezi lidmi z různých společenských skupin. Zabývá se psychologií meziskupinových vztahů, zkoumá možnosti ovlivňování předsudků a diskriminace prostřednictvím vzájemného kontaktu lidí ze znepřátelených skupin. Její práce si klade za cíl pomáhat snižovat napětí mezi těmito skupinami a hledat porozumění ve společnostech, které projdou konfliktem. Založila a vede Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů v rámci Psychologického ústavu Akademie věd ČR a je také vedoucí výzkumnou pracovnicí na Institutu sociální neurovědy a sociální psychologie na Univerzitě v Bernu.

Mohou znepřátelené skupiny lidí najít společnou řeč? A jak mezi nimi snižovat napětí? Odpovědi hledá Sylvie Graf, laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy.

Děkuji Nadaci Neuron za tak prestižní ocenění, kterého si velmi vážím a představuje pro mě zavázek excelence i do budoucí práce.
Sylvie Graf

7 otázek pro Sylvii Graff

Jak vypadá vaše pracoviště?

Vzhledem k tomu, že ke svojí práci potřebuji hlavně notebook s odpovídajícím softwarem, můžu pracovat téměř odkudkoliv. Vyžaduji k tomu ale klid.

Která křižovatka na vaší vědecké cestě pro vás byla zásadní?

Účast na letní škole Evropské asociace (tehdy ještě experimentální) sociální psychologie, kdy jsem propadla kouzlu designování experimentů. Ačkoliv jsem byla nejmladší účastnicí, stala jsem se vedoucí naší výzkumné skupiny a první autorkou publikace oceněné Best Paper Award v časopisu Journal of Language and Social Psychology. Tehdy jsem se ujistila v tom, že zdroje, které měli k dispozici kolegyně a kolegové ze západní Evropy, jako je rozsah jejich výuky, přístrojové vybavení nebo peníze na výzkum a výzkumné stáže, nejsou nejdůležitější esencí úspěšné vědecké práce. I když časem uznávám, že jsou jejím nutným doprovodem.

Co bylo dalším milníkem?

Další křižovatkou bylo setkání s prof. Milesem Hewstonem z Univerzity v Oxfordu, který mě nasměroval k teorii meziskupinového kontaktu, která se stala klíčovým teoretickým rámcem mého bádání. Velmi mě oslovila možnost pracovat na řešení palčivých problémů dnešního světa, jako jsou sociální nespravedlnost a diskriminace.

Nastala někdy chvíle, kdy jste chtěla s vědou seknout?

Seknout s vědou jsem nikdy nechtěla. I ve složitějších životních obdobích pro mě byla moje práce kotvou. Díky myšlenkám na pracovní úkoly se můžu odpoutat od jiných problémů. Někdy ale svoji práci beru příliš vážně, a to si pak v rámci psychohygieny snažím představit, co jiného než vědu bych mohla dělat. Zatím jsem na žádnou uspokojivou variantu nepřišla.

Kdy se vám během vaší práce vyplavilo naráz nejvíc endorfinů?

Endorfiny se mi vyplaví pokaždé, když se z počátečních hypotéz a změti dat vyloupne smysluplný příběh. Velmi odměňující jsou přiznané grantové podpory a články přijaté k publikaci. Naposledy mi endorfiny vyplavila cena Neuron.

Jakou záhadu byste chtěla rozluštit?

Rozpor mezi lidskými postoji a chováním, které by z postojů mělo vycházet, bohužel je s nimi ale často v přímém rozporu.

Kdybyste mohla mít jednu superschopnost, co byste si přála?

Přála bych si umět zůstat klidná za každých okolností.

Recept na dobrou vědu podle Sylvie Graf: Bez kterých ingrediencí se neobejdete? "Zvídavost. Vynalézavost. Originalita. Znalosti. Vytrvalost. Hodně vytrvalosti. Schopnost odsunout odměnu na později!"