Mezinárodní vědecká rada

Dr Linda Evans

Členka mezinárodní vědecké rady oboru společenské vědy

Linda Evans je australská environmentální historička a egyptoložka na Katedře starověku na Macquarie University v Sydney. Bakalářský titul získala ve společenských vědách a psychologii v roce 1981 na Univerzitě v Adelaide a poté odjela do USA pracovat v oboru etologie do laboratoří na Washingtonově univerzitě v St. Louis (1982-1986). Poté působila na Rockefellerově univerzitě v New Yorku (1987-1989) a Kalifornské univerzitě v Davisu (1989-1993). Po svém návratu do Austrálie dokončila jak magisterský (1998) tak doktorský titul PhD (2007) v egyptologii na Macquarie University v Sydney.

Výzkum dr. Evans vychází z jejích znalostí jak biologie, tak i společenských věd/egyptologie, neboť zkoumá jak se vztah mezi lidmi a zvířaty ve starověku odráží v náboženských ideách, symbolismu a specificky v umění. Její doktorská práce zkoumala reprezentaci zvířecího chování na malbách ve starověkých egyptských hrobkách v Gíze a Sakkáře. Na základě toho obdržela v letech 2008-2010 výzkumný grant Macquarie University, ve kterém zkoumala vztah starověkých Egypťanů k bezobratlým živočichům. Poté následoval postdoktorský výzkum financovaný Australskou výzkumnou radou 2011-2014), ve kterém se soustředila na současné vědecké porozumění geografii, klimatu, flóře a fauně Egypta během faraónského období s cílem zhodnotit dopad přírody na egyptskou kulturu.

Dr. Evans má rozsáhlou publikační činnost na téma environmentálních jevů starověkého Egypta a v současné době je členkou ediční rady nové série publikací nazvané „Ancient Environments“, vydávané nakladatelstvím Bloomsbury Books. Se svými kolegy na Macquarie University obdržela dva velmi významné granty, financované z federálního rozpočtu, které jí umožnily pracovat na starověkých pohřebištích v Egyptě. První grant měl název Immortal Egypt: Cultural tradition and transition during the First Intermediate Period at Meir (2011-2014) a druhý, novější grant pak: Measuring meaning in Egyptian art: A new approach to an intractable problem (2016-2018). Druhý zmíněný grant zahrnuje aktuální výzkum dr. Evans na zvířata zobrazovaná na náhrobních malbách na nalezištích v Beni Hassan.

Od roku 2015 pracuje dr. Evans jako přednášející na Katedře starověké historie. Byla rovněž zástupkyní ředitele Výzkumného centra pro starověké kutlury na Macquarie University. V současné době je ředitelkou programu Master of Research na Fakultě humanitních věd.