Mezinárodní vědecká rada

prof. Roger Wiegand

Člen mezinárodní vědecké rady oboru matematika

Prof. Wiegand se v současné době se zabývá homologickou teorií a reprezentacemi komutativních noetherovských okruhů. Od roku 1972 působí na Katedře matematiky na Univerzitě v Nebrasce. Výjimkou jsou jeho studijní pobyty na univerzitách v Connecticutu a Wisconsinu, na Purdue University a ve Výzkumném centru pro matematické vědy (MSRI, Berkeley, CA, USA). Pedagogické působení ukončil v roce 2011, nicméně stále se aktivně zapojuje do spolupráce v oblasti matematiky a do mezinárodních aktivit. Zvané přednášky pronesl ve dvaceti různých zemích.

V roce 2002 byl oceněn profesurou Willa Cathera, titulem, který používá i jako emeritní profesor. Za dobu své akademické činnosti vedl 20 doktorských prací, všechny na Univerzitě v Nebrasce, a zasedal v komisích posuzující celou řadu dalších dizertací. V roce 2001 obdržel celouniverzitní ocenění “Excelence ve vysokoškolském vzdělávání” a v roce 2005 pak Cenu za vynikající výzkum a kreativitu od Fakulty pro umění a vědu Univerzity v Nebrasce.

Jeho výzkum podpořila například Národní vědecká nadace, Národní bezpečnostní agentura a v současné době je podporován grantem Simonsovy nadace. Spolu se svým bývalým studentem Grahamem Leuschke je spoluautorem knihy “Cohen-Macaulay Representatio”, vydané Americkou matematickou společností v roce 2012.