Vědecká rada

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Garant vědecké rady oboru matematika

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Pracuje na pomezí topologie, algebry, geometrie a jejich aplikací v matematické fyzice.

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pokračoval v doktorském studiu na Matematickém ústavu Akademie věd ČR. Počátkem devadesátých let minulého století odjel v rámci Fulbrigtova stipendia do Spojených států. Od té doby pravidelně navštěvuje špičková matematická pracoviště po celém světě. Je autorem či spoluautorem více než 80 odborných článků a tří monografií. Ohlasy jeho prací čítají přes tisíc položek a desítky zvaných přednášek na zahraničních konferencích a univerzitách.

Nyní je pracovníkem Matematického ústavu Akademie věd České republiky, předsedou jeho Rady a voleným delegátem sněmu Akademie věd České republiky.