Mezinárodní vědecká rada

prof. John G. Hildebrand , Ph.D.

Člen mezinárodní vědecké rady oboru biologie

prof. John G. Hildebrand , Ph.D.

John G. Hildebrand získal bakalářský titul na Harvardu v roce 1964 a titul Ph.D. na Rockefeller University v roce 1969. Po postdoktorském studiu na Harvard Medial School nastoupil na katedru neurobiologie v roce 1972. V roce 1980 byl jmenován profesorem biologických věd na Columbia University v New Yorku.

V roce 1985 odešel na University of Arizona v Tucsonu jako profesor neurobiologie a zakládající ředitel (1985-2009) neurobiologické sekce Arizonských výzkumných laboratoří, specializovanou výzkumnou jednotkou věnovanou neurobiologii a chování hmyzu.

V letech 2009-2013 byl zakládajícím šéfem fakulty neurověd poté, co se z katedry stala fakulta. V současné době zastává pozici tzv. Regents profesora neurovědy a profesora chemie a biochemie, ekologie a evoluční biologie, entomologie a molekulární a buněčné biologie. V roce 1988 se podílel na založení univerzitního Centra pro vědu o hmyzu, unikátního a uznávané vědecké instituce. Mezi jeho výzkumné obory se řadí neurobiologie a chování hmyzu, fyziologie a funkce chemických vjemů, chemické ekologie a biologie vektorů patogenů u členovců. Za dobu své profesní dráhy byl mentorem 49 postdoktorských pracovníků, školitelem 10 doktorandů a studenta přírodních věd, a více než 100 vysokoškolských studentů. Byl editorem pěti knih a vydal více než 220 původních vědeckých publikací, recenzí, kapitol a rozličných článků.

Hildebrand obdržel celou řadu vyznamenání a ocenění, včetně Ceny Claude Pepper a Ceny MERIT udělované Národním úřadem pro zdraví, Cenu R.H. Wrighta za výzkum čichu, Cenu Maxe Plancka za výzkum, Pamětní cenu zakladatelů Entomologické společnosti USA, Cenu Nadace Alexandra von Humboldt za výzkum, Stříbrnou medaili Mezinárodní společnosti chemické ekologie, čestný titul Univerzity Cagliari (Itálie), Einsteinovu profesuru Čínské akademie věd, Wigglesworthovu pamětí cenu britské královské entomologické společnosti.

Vykonával funkci prezidenta Asociace pro chemoreceptorové vědy, Mezinárodní společnosti pro chemickou ekologii a Mezinárodní společnosti pro neuroetologii. Je členem Národní akademie vědy USA, americké Akademie umění a věd, americké Filozofické společnosti, německé Národní akademie věd „Leopoldina“, norské Akademie věd a literatury a Královské norské společnosti věd a literatury. Dále čestný člen Královské entomologické společnosti (Spojené království) a člen americké Asociace pro pokrok ve vědě, Entomologické společnosti USA a Mezinárodní společnosti pro neuroetologii.