Mezinárodní vědecká rada

Dr. José Manuel Serrano Alvarez

Člen mezinárodní vědecké rady oboru společenské vědy

Prof. José Manuel Serrano Álvarez (narozen v Seville ve Španělsku), studoval historii na Fakultě geografie a historie Univerzity v Seville se specializací na moderní, latinskoamerickou a současnou historii. V letech 1995–2001 byl docentem Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE, Sevilla) a od roku 2002 byl ředitelem pro umění a společenské vědy a doktorem (Ph.D.) na Univerzitě v Seville. V letech 1996–2009 byl pomocným badatelem na Latinskoamerickém fakultě. V letech 2007-2010 byl pomocným děkanem na Texas Tech University, Lubbock, USA. V letech 2009-2010 byl řádným profesorem na Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Kolumbie) a stálým profesorem (členem fakulty) na University of Antioquia (Medellín, od roku 2010).

Byl zakladatelem a ředitelem výzkumné skupiny Estudios Interdisciplinares en Historia General, s oficiální certifikací Ministerstva školství Kolumbie. Byl zakladatelem a ředitelem TEMPUS Revista en Historia General, vědeckého časopisu pro humanitní a společenské vědy. Mezi jeho výzkumné projekty patří: Moderní vojenská historie (spolubadatel, Red Imperial, Universidad de Navarra, Spain, a UNAM, México, od r. 2010). Hlavní badatel projektu: Neuroantropologická charakteristika násilí: příspěvek společenských neurověd ke studii o kolumbijském ozbrojeném konfliktu (2013-2017, financováno kolumbijským ministerstvem), Drancování umění v Evropě za Třetí říše, 1939-1945: mechanismy, agenti a sítě (2012-2016), Výdaje britské obrany v Karibské oblasti v letech 1700-1810: Peníze, obchod a vztahy ve společnosti (od roku 2016). Mezinárodní ocenění: Nuestra América, (Sevilla, Španělsko, 2002), za knihu Fortificaciones y Tropas. El gasto militar en Tierra Firme, 1700-1788; “Cena paní Percy (Ruth) Jones ”, za článek ve West Texas Historical Association Year Book, The San Saba Presidio and Spain´s Frontier Policy in North America (2007), s prof. Allanem J. Kuethem; Cena španělské armády za knihu El astillero de La Habana en el siglo XVIII. Historia y construcción naval, 1700-1805, (Madrid, Španělsko, 2017). Autor 50 vědeckých publikací a vědecký host více než v deseti zemích. Specializuje se na vojenskou historii, mezinárodní vztahy, války a konflikty a na americkou historii v průběhu 18. století.