Mezinárodní vědecká rada

prof. Yury Gogotsi

Člen mezinárodní vědecké rady oboru chemie

Dr. Yury Gogotsi je nositelem řady titulů jako například Charles T. and Ruth M. Bach Professor. Je předsedou správní rady Katedry technických a materiálových věd na Drexel University ve Filadelfii, USA. Působí rovněž jako ředitel vědeckého ústavu A.J. Drexel Nanomaterials Institute. Magisterský titul v oboru přírodních věd získal v roce 1984 a titul Ph.D. v roce 1986 na Kyjevské polytechnice, titul doktora přírodních věd pak na ukrajinské Akademii věd v roce 1995.

Jeho skupina pracuje ve výzkumu uhlíkových nanostruktur, zejména dvoudimenzionálních karnidů a dalších 3D nanomateriálů pro energetické, environmentální a biomedicínské aplikace. Je spoluautorem dvou knih, 16 kapitol v knihách, více než 500 prací v recenzovaných časopisech, editoval 14 knih a získal více než 50 patentů. V letech 2014-2017 byl organizací Thomson-Reuters/Clarivate Analytics oceněn jako vysoce citovaný vědec (h-index 110/92, Google Scholar/Web of Science).

Obdržel celou řadu ocenění za svůj výzkum, například European Carbon Association Award, S. Somiya Award udělenou Mezinárodní unií společností materiálového výzkumu, Nano Energy Award od společnosti Elsevier, mezinárodní cenu v oboru nanotechnologií RUSNANOPRIZE, dvakrát získal cenu R&D 100 od časopisu R&D Magazine a dvě ocenění Nano 50 udělované organizací NASA. Byl zvolen členem Americké asociace pro pokrok ve vědě (AAAS), Společnosti pro materiálový výzkum (MRS), Americké společnosti pro keramiku (ACerS), Společnosti pro elektrochemii, Královské společnosti pro chemii (RSC), Společnosti NanoSMAT (TNS), a dále byl zvolen akademikem Světové akademie pro keramiku a právoplatným členem Mezinárodního institutu sintrování materiálů. Je rovněž členem správní rady Společnosti pro materiálový výzkum a vykonává pozici editora mezinárodního odborného časopisu ACS Nano.