Správní rada, Vědecká rada

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Člen správní rady a garant vědecké rady oboru fyzika

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

"Velmi si vážím, co NF Neuron dělá pro vědu v České republice a členství ve vědecké radě mi dává příležitost seznámit se blíž s nominovanými a oceněnými kolegy Cenou Neuron."

Profesor Tomáš Jungwirth položil základy nového oboru – antiferomagnetické spinotroniky. Podstatou jeho objevu z roku 2018 jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu. Týmu se podařilo prokázat, že zápis dat je u nich až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií.

Podařilo se jim také vytvořit čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou. Tento objev přináší příslib revoluce v informačních technologiích. Je jedním za čtyř členů mezinárodního týmu fyziků, který oznámil pozorování spinového Hallova jevu.

Tomáš Jungwirth vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, kde získal také titul PhD., další studia strávil v USA, dnes je vedoucím oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR, přednáší také na University of Nottingham. Je spoluautorem desítky patentů, řešitelem domácích i mezinárodních grantů a autorem dvou stovek odborných publikací. 

Tomáš Jungwirth je členem Učené společnosti ČR, nositelem Prémie Otty Wichterleho, oceněným Cenou MŠMT za vědu a výzkum anebo laureátem Ceny Neuron 2018 za významný vědecký objev. 

Členem vědecké a správní rady NF Neuron je od listopadu 2021.