Laureát

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - fyzika

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Fyzik Tomáš Jungwirth položil základy nového oboru – antiferomagnetické spinotroniky. Podstatou jeho objevu z roku 2018 jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu. Týmu se podařilo prokázat, že zápis dat je u nich až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií.

Podařilo se jim také vytvořit čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou. Tento objev přináší příslib revoluce v informačních technologiích. Je jedním za čtyř členů mezinárodního týmu fyziků, který oznámil pozorování spinového Hallova jevu.

Jsme hrdí na objev fyzika Tomáše Jungwirtha, jehož antiferomagnety znamenají revoluci v oboru IT a rychlosti zápisu digitálních dat.

Za tento významný vědecký objev byl oceněn Cenou Neuron 2018 v oboru fyzika.