Laureate

prof. Tomáš Jungwirth

Neuron Award for a major scientific discovery in physics for antiferromagnets enabling up to a thousand times faster data entry 2018 physics

prof. Tomáš Jungwirth

He found that so-called antiferromagnets allow data writing up to a thousand times faster than conventional storage media

Fyzik Tomáš Jungwirth položil základy nového oboru – antiferomagnetické spinotroniky. Podstatou jeho objevu z roku 2018 jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu. Týmu se podařilo prokázat, že zápis dat je u nich až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií.

Podařilo se jim také vytvořit čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou. Tento objev přináší příslib revoluce v informačních technologiích. Je jedním za čtyř členů mezinárodního týmu fyziků, který oznámil pozorování spinového Hallova jevu.

Jsme hrdí na objev fyzika Tomáše Jungwirtha, jehož antiferomagnety znamenají revoluci v oboru IT a rychlosti zápisu digitálních dat.

Za tento významný vědecký objev byl oceněn Cenou Neuron 2018 v oboru fyzika.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.

Napsali o něm: 

Nápada bratří Jungwirthů - Tomáš Jungwirth (Hospodářské noviny, 8.2.2019)