Mezinárodní vědecká rada

prof. Dr. Martin Wirsing

Člen mezinárodní vědecké rady oboru computer science

Martin Wirsing je profesorem informatiky a viceprezidentem Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově. V roce 2016 mu University of London udělila titul Honoris Causa jako projev uznání za vynikající vědecký přínos počítačová vědě a dopad na formování této vědy v mezinárodním měřítku.

Martin Wirsing začal profesní dráhu v roce 1985 na Univerzitě Passau, kde byl děkanem a zástupcem děkana nově založené Fakulty matematiky a informatiky. V roce 1992 převzal katedru na Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově, kde vytvořil jednu z nejlepších výzkumných skupin světa a zavedl informatiku jako diplomovaný obor studia. V letech 1999-2010 byl děkanem Fakulty matematiky a informatiky, členem senátu, ředitelem Institutu pro informatiku a viceprezidentem senátu.

V letech 2007-2010 byl Martin Wirsing předsedou Vědecké rady INRIA (Francie). Nyní je členem vědeckých rad Univerzity v Bordeaux, MIDEA Software Madrid a Univerzity v Lorraine. Je členem edičních rad řady vědeckých časopisů a knižních řad, mimo jiné Theoretical Computer Science, Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science a Transaction on Foundations for Mastering Change.

Martin Wirsing je uznáván jako jeden z průkopníků teoretické počítačové vědy jak ji známe dnes, zejména v oblasti logických a algebraických specifikací. Je znám svým přínosem k rozvoji software za použití formálních metod, včetně metodologií vývoje programů a nově též řízení adaptivních a autonomních systémů. Je spoluautorem a editorem více než 20 knih a zhruba 250 vědeckých článků.