Mezinárodní vědecká rada

prof. Dr. Javier Esparza

Člen mezinárodní vědecké rady oboru computer science

Javier Esparza vede od roku 2007 Katedru základů spolehlivosti software a teoretické informatiky na Technické univerzitě v Mnichově. V letech 2003–2007 vedl Katedru spolehlivosti software a bezpečnosti na Univerzitě ve Stuttgartu, v letech 2001 – 2003 Katedru teoretické informatiky na Univerzitě v Edinburghu a v letech 1994 – 2001 pracoval jako přidružený profesor na Technické univerzitě v Mnichově.

Je spoluautorem knihy o Petriho sítích „Free Choice Petri nets“ s Jörgem Deselem, a knihy o přístupu k ověřování modelů „Unfoldings“ s Keijo Heljanko. Publikoval více než 150 vědeckých článků v oblasti automatické programové verifikace, programové analýzy, nesekvenční teorie a teorie automatů.

V současnosti se zabývá výzkumem základů programové analýzy a verifikace parametrizovaných a stochastických systémů. Jeho tým vyvinul několik verifikačních nástrojů, například Moped, jMoped či Rabinizer.

V roce 2009 udělila Masarykova univerzita v Brně Javieru Esparzovi čestný doktorát za informatiku. Od roku 2011 je členem Academia Europaea.