Vědecká rada, Fyzika

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Člen vědecké rady oboru fyzika

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

„Nadační fond Neuron se snaží podporovat a propagovat špičkovou vědu v naší zemi. Těší mě, že k tomu budu moci ve spolupráci s kolegy v oboru fyziky přispět.“


Profesor Jiří Homola se zabývá biofotonikou, především výzkumem optických senzorů a biosenzorů. Jeho výzkum je multidisciplinární a zahrnuje řadu oblastí – od studia optických jevů ve fotonických (nano)strukturách, přes vývoj optických měřících systémů, mikrofluidických systémů a funkčních materiálů, až po aplikace biosenzorů pro studium biomolekulárních interakcí či detekci chemických a biologických látek. 

Působil na Univerzity of Washington v USA, vedl a nyní je zástupcem ředitele a předsedou rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. Je pedagogicky aktivní (MFF UK, ČVUT, VŠCHT), působí jako vedoucí dizertačních a diplomových prací, je členem oborových rad vysokých škol.

Profesor Jiří Homola je autorem nebo spoluautorem vice než 170 publikací (s více než 20 tis. citacemi) a jedenácti patentů. Za svoji vědeckou práci získal řadu ocenění, například Roche Prize for Sensor Technology, Praemium Academiae, Česká hlava v kategorii Invence a Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je členem Učené společnosti ČR a členem Akademické rady AV ČR. 

Členem vědecké rady NF Neuron je od ledna 2022.