Vědecká rada

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru computer science

Profesor Antonín Kučera je vedoucím Institutu teoretické informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Od roku 2012 je viceprezidentem Evropského sdružení pro teoretickou informatiku, působí rovněž v edičních radách časopisů Theoretical Computer Science a Acta Informatica. V letech 2011-2013 byl členem a předsedou výboru pro udělování Presburgerovy ceny pro mladé informatiky.

Zabývá se algoritmickou teoríí stochastických procesů a her, analýzou systémů s nekonečně mnoha stavy a také aplikacemi teorie her v počítačové bezpečnosti a umělé inteligenci. Je autorem zhruba stovky prací v oblasti teoretické informatiky. V roce 2016 mu byla Humboldtovou nadací udělena cena Friedrich Wilhelm Bessel Research Award.

Od ledna 2017 je členem Vědecké rady oboru Computer Science, nejmladšího oboru, který NF Neuron podporuje.

Oblíbené rčení: “You can't tell how deep a puddle is until you step into it.”