Vědecká rada, Fyzika

prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

Člen vědecké rady oboru fyzika

prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

„Neuronu a jeho aktivit podporující vědu si velmi vážím, stejně tak jako osobností, které jsou v jeho vědecké radě. Je mi ctí, že mohu přispět.“
 

Profesor David Vokrouhlický je astronom a pedagog, ředitel Astronomického ústavu Univerzity Karlovy. „Vyvinul nové fyzikální modely pro negravitační síly působící na malé planetky a meteoroidy. Především studoval tzv. Jarkovského efekt, který způsobuje pomalý posun drah do resonancí v hlavním pásu planetek a který je důležitým mechanismem pro dopravu meteoritů k Zemi,“ stojí ve zdůvodnění, proč se planetka č. 7631 jmenuje právě po profesoru Vokrouhlickém. 

David Vokrouhlický vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde se také habilitoval, byl na stážích ve Francii, Itálii nebo USA. Svůj profesní život zasvětil relativistické nebeské mechanice s aplikací na přirozená i umělá tělesa sluneční soustavy a studiu dynamické evoluce drah a fyzikálních parametrů malých přirozených i umělých těles sluneční soustavy. 

Je aktivním přispěvatelem odborných časopisů a popularizátorem astronomie, členem Učené společnosti ČR a členem Mezinárodní astronomické unie.

Členem vědecké rady NF Neuron je od ledna 2022.