Mezinárodní vědecká rada

prof. Rainer Blatt

Člen mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Rainer Blatt je profesorem experimentální fyziky na Univerzitě v Innsbruku (Rakousko) a vědeckým ředitelem Institutu pro kvantovou optiku a kvantové informace (IQOQI) Rakouské akademie věd (ÖAW). Prof. Blatt realizoval průlomové experimenty v oblasti přesné spektroskopie, kvantové metrologie a kvantového procesování informací. Prof. Blatt pracuje s atomy zachycenými v iontových pastích kterými hýbe pomocí laserových paprsků. Tento výzkum vychází z teoretických hypotéz navržených Ignaciem Ciracem a Peterem Zollerem z poloviny 90. let.

V roce 2004 uspěl výzkumný tým prof. Blatta poprvé v přesunu kvantové informace jednoho atomu plně kontrolovaným způsobem na jiný atom (teleportace). O dva roky později se jeho výzkumnému týmu podařilo kvantově provázat až osm atomů kontrolovaným způsobem. Vytvořením takovéhoto „kvantového bytu“ bylo dalším krokem na cestě ke kvantovému počítači. V roce 2011 vylepšil tým tento rekord až na 14 kvantově provázaných atomů. Mimo jiné pak prof. Blatt učinil významný posun k úspěšné korekci kvantové chyby a vytvoření kvantových simulátorů.

Prof. Blatt obdržel celou řadu ocenění za své úspěchy v oblasti kvantové optiky a meteorologie. V roce 2012 mu Německá společnost pro fyziku udělila Stern-Gerlachovu medaili. Společně s Ignaciem Ciracem vyhrál v roce 2009 Výzkumnou cenu Carla Zeisse. Dále získal Humboldtovu výzkumnou cenu (2013) a ERC pokročilý grant od Evropské výzkumné rady (2008). V roce 2013 se stal členem Australské akademie věd a získal titul „Frew Fellow“. V roce 2014 pak získal Tirolskou zemskou cenu za vědu a v roce 2015 Cenu Stewarta Bella za výzkum principiálních otázek v kvantové mechanice a její aplikaci. Prof. Blatt je plným členem Rakouské akademie věd.