NEURON IMPULSY

Neuron Impulsy, vědecké granty pro talentované mladé vědce, jsme udělovali v letech 2011 až 2017. Finance byly určené pro  odvážné a originální výzkumné projekty a dávali vědkyním a vědcům impuls k dalšímu bádání.

NOSITELÉ NEURON IMPULSŮ

Mezi lety 2011 a 2017 jsme ocenili celkem 48 excelentních vědkyň a vědců a rozdali jsme na podporu jejich vědeckého bádání celkem 35 milionů Kč. 

Petr Kašpárek

Mgr. Petr Kašpárek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Zkoumá původ vlasových defektů a pokouší se tak poprvé detailně popsat roli proteáz.

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce.

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka.

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Studuje možnosti syntézy nových zeolitů pomocí metody ADOR, podílí se na podrobné charakterizaci těchto materiálů a studuje možnosti jejich využití v katalýze.

Viliam Lisý

Mgr. Viliam Lisý, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Jeho výzkum, inspirovaný hrou poker, přispěje k bezpečnějšímu internetu, dokonalejší ochraně letišť nebo účinnějšího boje s pytláky v lese.

Pavel  Hubáček

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Cílem projektu je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují.

Václav Kučera

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Načechrané mraky, sněhové vločky nebo cévní systém mají tvary, kterým matematici říkají fraktály. Docent Václav Kučera přemýšlí o cestě k plastickému třírozměrnému zobrazení.

Vítězslav Kala

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Věnuje se polotělesům v teorii čísel a geometrii.

Kamil Olejník

Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Zabývá se optimalizací parametrů materiálů pro budoucí počítače

Kateřina Falk

Kateřina Falk, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Vyvíjí nový princip elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem.

Tomáš Koblas

RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Cukrovku má v Česku přibližně jeden milion lidí. Naději na jejich vyléčení dává výzkum Tomáše Koblase.

Dáša Bohačiaková (Doležalová)

Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Studuje úlohu microRNA a protein-kódujících genů v řízení diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk

Mohamed Megahed

Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Osud poslední neprozkoumané pyramidy je v sázce. Ohrožují ji „černé“ novostavby, které vznikají v její blízkosti. Zdokumentovat faraonovu hrobku chce egyptolog Mohamed Megahed.

Martin Lang

Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Zjišťuje, zda rituální chování, jeden ze základních kulturních prvků, pomáhá skrze předvídatelnost pohybových a slovních vzorců snížit úzkost z nekontrolovatelných hrozeb.

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl podstatně zlevnit přípravu vodíku.

Vítězslav Bryja

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - biologie

Chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těl.

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky.

Otakar Frank

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - fyzika

Hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu.

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém.

Tomáš Vejchodský

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla.

Ondřej Kreml

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Eulerovy rovnice mají mnoho tzv. slabých řešení. Rozšířit dosud existující poznatky o těchto slabých řešeních je cílem projektu matematika Ondřeje Kremla.

Zuzana Holubcová

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - medicína

Jako první na světě odhalila, co probíhá v lidském vajíčku před oplodněním.

Ladislav Stančo

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - společenské vědy

Zabývá se mimo jiné výzkumem Alexandra Velikého, v jehož životě zůstává řada nevyjasněných okolností.

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Anna Fučíková

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - fyzika

Zabývá se zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

Vít Jelínek

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii.

Jan Vybíral

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se teoretickou analýzou i praktickou aplikací metod komprimovaného snímání.

Jana Dobrovolná

RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - medicína

Vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

Tomáš Cvrček

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - společenské vědy

Cílem projektu Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti.

Michal Otyepka

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - chemie

Objasňuje chování vlásenkové molekuly ribonukleové kyseliny (RNA) na grafenu. Tyto poznatky najdou jistě uplatnění při vývoji senzorů a jednou snad i neuronálních protéz.

Tomáš Mančal

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - fyzika

Pomocí umělé fotosyntézy na základě fluorografenu studuje, jak přeměňovat sluneční energii.

Jan Šťovíček

Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - matematika

Chce upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější.

Zuzana Libá

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2014 - medicína

Zabývá se neuroimunologii – záněty v nervovém systému a autoimunitním postižením centrálního nervového systému a jejich léčbou u dětí.

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - fyzika

Ve své práci se zabýval vývojem matematického modelu umožňujícího vypočítat dobu života protonu. Ty ovlivnily podobu vesmíru během extrémních podmínek panujících těsně po jeho zrodu.

Jan Kalina

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Vyvíjí novou analýzu genů, kterou lze určit, zda má člověk dědičné dispozice k infarktu nebo mozkové mrtvici.

Michal Koucký

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Pracuje na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit.

Vladimír Scholtz

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - medicína

Snaží se dokázat, že by plazma mohlo být účinným prostředkem při léčbě kožních mykóz. Soustředí se na plazma nízkoteplotní.

František Štěpánek

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - medicína

Zkoumá k potlačení a ničení bakterií látku alicin, kterou lze získat z běžného česneku. Alicin vzniká při poškození buněk česneku reakcí enzymu alinázy a molekul aliinu, a má silný antibiotický účinek.

Filip Pertold

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - společenské vědy

Porovnává zaměstnanost matek v Česku a v Dánsku. Zjišťuje, jak nedostatek jeslí v Česku ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích a uplatnění jejich vzdělání.

Miroslav Bulíček

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Zabývá se analýzou matematických modelů popisujících proudění tekutin. Jeho poznatky pomohou odborníkům v medicíně, technice, životním prostředí a dalších oblastech lidské činnosti.

Jiří Spurný

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Soustředí na konvexitu – disciplínu, která se těší značné přízni zejména od počátků počítačové éry a od vzniku lineárního programování.

Přemysl Jiruška

doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - medicína

Epilepsie - výsledky práce doc. Jirušky mohou nejen výrazně napomoci k pochopení této nemoci, ale do budoucna i otevřít zcela nové cesty k její léčbě.

Jan Libich

prof. Dr. Ing. Jan Libich

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - společenské vědy

Analyzuje a modeluje vliv stárnutí populace na rozpočet, měnu a ekonomický růst. Dále srovnává různé varianty důchodových systémů. Z těchto analýz sestavuje optimální návrhy na ekonomické reformy.

Robert Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - matematika

Věnuje se jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Jeho výsledky vedly k řešení jiných matematických problémů a budou mít nečekané důsledky na zdánlivě nesouvisející disciplíny.

Karel Vališ

Mgr. Karel Vališ, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - medicína

Zjišťuje, zda by se jedna z chemických sloučenin mohla stát základem pro nový typ protinádorového léčiva.

Štěpán Jurajda

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - společenské vědy

Pomocí statistických metod sleduje, jak první písmeno ve jménu člověka, nebo v názvu firmy ovlivňuje jejich úspěšnost například v přijímacím řízení nebo v postavení na trhu.

NOVINKY

Zajímavé události, vědecké úspěchy, splněné sny. Hledejte další impulsy pro vaše neurony.

Geopolitika v kritickém bodě: 7 kroků ke svobodě

Geopolitika v kritickém bodě: 7 kroků ke svobodě

Evropa se za poslední roky zbavila obav z bezprostředního válečného konfliktu a upadla do klidného blahobytu. Vpád Ruska na Ukrajinu připomněl, že bezpečnost je křehká a že ani Česko nemusí být ušetřeno. Co s tím? Diskuze pod hlavičkou Neuron Online Talku přinesla odpovědi z různých úhlů pohledu. A tady je souhrn toho nejdůležitějšího.

Elegance molekuly dotančila k nejvyšší sledovanosti v kinech

Elegance molekuly dotančila k nejvyšší sledovanosti v kinech

Přímý přenos divadelní hry Elegance molekuly o životě biochemika Antonína Holého, který objevil řadu antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS či hepatitidy, se stal nejnavštěvovanějším „filmem“ prvního dubnového víkendu. Představení Dejvického divadla sledovalo v kinech po Česku rekordních 28 tisíc lidí. Vznik divadelní hry o biochemikovi Antonínu Holém podpořil Neuron a Monika Vondráková shrnula, v čem je tento příběh stále tak jedinečný.

Čeští vědci z Expedice Neuron jsou na stopě dlouhověkosti

Čeští vědci z Expedice Neuron jsou na stopě dlouhověkosti

Vědci ostravské Přírodovědecké fakulty a brněnského Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR objevili v RNA žraloka malohlavého možný klíč k jeho dlouhověkosti. Podle nových zjištění žralok v rámci svých molekulárních procesů využívá enzym typický pro odolné nádorové buňky. Paryba, která se dožívá i více než 400 let, se stala hlavním zájmem Expedice Neuron Za žralokem malohlavým, která se v roce 2022 vydala na Island odebrat vzorky a objevit tak klíč k impozantní evoluční kličce.

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.