Laureát

Kateřina Falk, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

 Kateřina Falk, Ph.D.

Kateřina Falk (1984) získala Neuron Impuls v kategorii do 33 let. Její profesní dráhu přibližuje životopis. Cílem projektu je vývoj nových krátkopulzních svazků elektronů a Rentgenového záření pro studium struktury a termodynamického stavu hustého plazmatu relevantního pro astrofyziku a energetiku. Tyto zdroje jsou generovány při interakci výkonného laseru s plynem a dají se kombinovat s dalšími lasery.