Laureát

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - společenské vědy

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Narodil se v roce 1981. Vysokou školu ekonomickou v Praze absolvoval v roce 2004, poté byl do září 2005 novinářem v týdeníku Ekonom. V roce 2007 obhájil na CERGE-EI titul M.A. v ekonomii a získal doktorát v oboru ekonomie (program akreditován v USA). Ekonomem juniorem v České národní bance v období od října 2007 do října 2008. Od roku 2009 působí jako výzkumný pracovník CERGE-EI. Od žáří 2010 do současnosti pracuje jako postdoktorandský výzkumný pracovník na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Hostoval na Institute for Health Research and Policy na University of Illinois v Chicagu, Konzultant Světové banky v roce 2010.

Matek s dětmi do šesti let je u nás zaměstnáno přibližně 30 procent. To je dvakrát méně než v Dánsku. Pokud pracuje dostatek žen s vysokoškolským vzděláním podporuje to prosperitu a díky tomu rostou platy. Velmi vysokou životní úroveň mají ženy zejména ve skandinávských zemích, kde se matky vrací do zaměstnání během jednoho roku po narození dítěte. V těchto státech roste podíl žen-manažerek.

Držitel grantu Neuron chce ve svém projektu odpovědět na tyto otázky: Jak je využito vysokoškolské vzdělání matek s malými dětmi? Jaký podíl na trhu práce mají ženy-manažerky? Jak rostou platy, když pracuje dostatečně vysoké procento matek? Jaké vzdělání volí ženy, které si uvědomují možné problémy s péčí o velmi malé dítě? Pro uplatnění matek malých dětí je velmi důležitá struktura nabídky pracovních míst, především částečných úvazků. Trh práce je u nás v tomto směru velmi nevyvinutý. Držitel grantu srovná situaci matek v Česku a v Dánsku, považovaným za vzor prorodinné politiky. Speciálně se bude věnovat nabídce pracovních míst ve veřejném sektoru, který by měl jít příkladem tomu soukromému.