CENY NEURON 2018

Za přítomnosti mecenášů, významných hostů kulturního, veřejného a mediálního života, jsme 3. prosince předali v Profesním domě deset ocenění těm nejlepším českým vědcům a vědkyním v sedmi oborech.

Cenou Neuron za přínos světové vědě byl oceněn biolog prof. Jan Klein, tři ceny jsme předali za významný vědecký objev a sedm cen pro mladé nadějné vědce. Večerem provázela moderátorka Světlana Witovská a herec Martin Myšička.  


Laureáti Cen Neuron 2018

Jan Klein

prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2018 - biologie

Biolog a imunolog zakladatel moderní imunogenetiky.

Petr Pyšek

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018 – biologie

Zkoumá migraci rostlin a živočichů a její důsledky na životní prostředí, ekonomiku a zdraví lidí.

Tomáš Mikolov

Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - computer science

Tomáš Mikolov je významnou osobností oboru umělé inteligence. Jeho modely jazyka učí počítače zpracovávat lidskou řeč.

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média.

Hana Macíčková Cahová

Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 – chemie

Hana Macíčková Cahová objevuje nové chemické struktury v RNA.

Lukáš Slodička

Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - fyzika

Studuje interakci záření a látky na jednoatomové – jednofotonové úrovni.

Benjamin Vejnar

Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - matematika

Věnuje se oboru topologie, konkrétně klasifikaci složitých topologických prostorů.

Marek Mráz

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - medicína

Zabývá se výzkumem a léčbou lymfatické leukémie.

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - společenské vědy

Ve svém výzkumu se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci.

Filip Kolář

RNDr. Filip Kolář, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - biologie

Dlouhodobě se zabývá evolucí rostlin. Zkoumá, jakým způsobem se rostliny v přírodě přizpůsobují měnícímu se prostředí prostřednictvím zdvojení obsahu DNA.

Medailonky laureátů Cen Neuron 2018

Galavečer Cen Neuron 2018 ve fotografiích

Debata s laureáty ve fotografiích