Seznamte se s laureáty Cen Neuron 2021

Nadační fond Neuron předal Ceny Neuron excelentním českým vědkyním a vědcům. Udělil tři ceny za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou je Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu. Představujeme vám laureáty Cen Neuron 2021.

CENA NEURON ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS VĚDĚ

Josef Prchal

Celosvětově uznávaný hematolog s českými kořeny se věnuje vědě i medicínské praxi. Jeho tématem jsou červené krvinky. Josef Prchal ke svému oboru přispěl popisem společného původu kmenových buněk, objevem molekulární podstaty Čuvašské erytrocytózy nebo na příkladu Tibeťanů identifikoval geny odpovědné za adaptaci člověka na vysoké nadmořské výšky.

Václav Petříček

Světově̌ uznávaný́ vědec Fyzikálního ústavu AV, který se se zabývá́ vývojem systémů̊ pro výpočty komplikovaných krystalových struktur. Je autorem jedinečného programu JANA, který se díky pravidelné aktualizaci od roku 1984 stal nejkomplexnějším nástrojem pro jejich měření. Program umožňuje zkoumat strukturní detaily a využívá se při vývoji nových materiálů. 

David Preiss

Geniální matematik, který vyřešil mnoho důležitých problémů. Tak kolegové mluví o Davidu Preissovi, který je profesorem na University of Warwick, kde se zabývá geometrickou teorií míry. Je také jedním z nemnoha českých odborníků, kteří́ pro svoji práci získali pokročilý ERC grant, určený pro mezinárodně uznávané vědce.  

CENA NEURON ZA MIMOŘÁDNÉ PROPOJENÍ
VĚDY A BYZNYSU

Vítězslav Bryja

Kamil Paruch

Radoslav Trautmann

Nově předávanou Cenu Neuron získávají tři jména univerzitní obce za akademický spin-off CasInvent Pharma. S podporou Masarykovy univerzity vyvíjejí lék proti leukémii s plánem prodat svoji práci ve fázi klinického testování světové farmaceutické firmě. 

CENA NEURON PRO MLADÉ NADĚJNÉ VĚDCE

Prokop Hapala 

Cenu Neuron v oboru chemie získává za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením. Práce Prokopa Hapaly jsou vědeckou komunitou uznávány jako zásadní́ pro zobrazení atomů, vazeb a elektrických polí v jednotlivých molekulách.

Martin Tancer

Cenu Neuron v oboru computer science získává za přínos k řešení algoritmických a strukturálních problémů v topologii. Martin Tancer v posledních letech dosáhl hned několika fundamentálních výsledků týkajích se výpočetní́ složitosti problému vnořitelnosti dvou a třídimenzionálních objektů do třídimenzionálního prostoru.

Jitka Palich Fučíková

Cenu Neuron v oboru medicína získává za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění. Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji a testování imunoterapeutické vakcíny proti rakovině̌ prostaty, vaječníků a plic, je autorkou dvou mezinárodních patentů a desítek vědeckých publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Lenka Zdeborová

Cenu Neuron v oboru fyzika získává za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí. Lenka Zdeborová aplikuje metody fyziky na problémy informatiky, kombinatoriky a strojového učení. Jejím cílem je pochopit, které́ komplexní́ vědecké́ problémy se dají́ vyřešit pomocí počítačů a neuronových sítí́.

Jan Hladký

Cenu Neuron v oboru matematika získává za novátorské aplikace spojitých metod v teorii grafů. Mezi nejvýznamnější výsledky práce Jana Hladkého patří vyřešení aproximativní verze pakovací domněnky Ringela z roku 1963 a domněnky Loebla, Komlóse a Sósové z roku 1995.

Zuzana Musilová

Cenu Neuron v oboru biologie získává za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů. Zuzana Musilová odhalila, že rybí́ zrak lze modulovat změnami v DNA včetně̌ množení́ genů. Její́ výzkum získává́ mezinárodní ohlas v předních časopisech a v Česku založila vlastní výzkumnou skupinu věnující se evoluci rybích smyslů.

Petr Sedláček

Cenu Neuron v oboru společenské vědy získává za výzkum rolí firem a start-upů v makroekonomice. Petr Sedláček je ekonom světové́ třidy, profesorem na Oxfordu, který se přesouvá na univerzitu do Sydney. Pravidelně̌ publikuje v prestižních vědeckých časopisech včetně̌ American Economic Review a získal ERC Starting Grant.

PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAM PŘEDÁVÁNÍ
CEN NEURON 2021 V NÁRODNÍM MUZEUM

DĚKUJEME MECENÁŠŮM A PARTNERŮM NADAČNÍHO FONDU NEURON A CEN NEURON

Sledujte naše neuronové sociální sítě