Znáte limity svého rozhodování? Nastudujte si behaviorální ekonomii

Nadační fond Neuron zorganizoval pro zástupce byznysu a veřejnost v pražském CAMPu speciální konferenci s názvem Věda palivem moderního byznysu. Hosté měli jedinečnou příležitost diskutovat s nejlepšími českými vědci - laureáty Cen Neuron o tom, jak je možné využívat poznatky základního výzkumu v byznysové praxi. Ve čtyřech tematických blocích a následných debatách se mluvčí dotknuli témat jako je kritické myšlení a behaviorální ekonomie ve vztahu k investování, vliv moderních technologií na rozhodování nebo budoucnost umělé inteligence. Konferenci pořádal Nadační fond Neuron, jehož jeden z cílů je propojovat světy vědy a byznysu.

Asi 150 hostů konference mělo možnost během necelých pěti hodin načerpat inspiraci z takových oborů základního výzkumu, jako je behaviorální ekonomie, právo, ale také chemie či fyziky. V prvním bloku se panelisté věnovali zejména limitům, které vědomě či méně vědomě ovlivňují naše rozhodování například v investování nebo v našem přístupu k moderním technologiím. Hosté měli příležitost poslechnout si poznatky behaviorálního ekonoma Filipa Matějky, právního vědce Davida Kosaře, Petry Rychnovské z poradenské společnosti ASB Group nebo Petra Šmída z Google. V druhém bloku měli posluchači možnost diskutovat s vědci Hanou Macíčkovou-Cahovou a Františkem Štěpánkem o budoucnosti a významu výzkumu RNA a možnostech, které přináší výzkum na nanoúrovni nejen pro vědu. Jak výzkum nanomateriálů ovlivňuje a formuje byznys, vysvětlit Tomáš Těthal z IQ Structures. Konference se dotkla také oborů jako fyzika a computer science - fyzik Tomáš Jungwirth hovořil o vlivu fyziky na rozvoj hardwaru nebo umělé inteligence, Tomáš Mikolov představil svůj pohled na budoucnost AI a společně s Michalem Pěchoučekem a publikem se zamýšleli například nad vlivem technologií na budoucí organizaci práce. Konference vyvrcholila panelovou diskuzí na téma budoucnosti a podoby mobility u nás i ve světě z pohledu nejen fyziky, IT nebo společenských věd, ale také praktických byznysových otázek, které představil Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

"Konferencí jsme chtěli poukázat na to, že byznys a věda, dokonce i ta v základním výzkumu, má k sobě blíže, než se může na první pohled zdát. Věda je často palivem byznysu, a naopak byznys často pohání vědu. Cílem bylo účastníky konference motivovat k tomu, aby se nebáli navzájem se v těchto světech navštěvovat. Věříme, že čím více se bude tento vzájemný vztah prohlubovat, tím větší pozitiva to přinese nejen pro nás a náš byznys, ale celou naši společnost," říká Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron.  

Partnery konference byli Grow with Google, Abra Software, JHV Group a Hospodářské noviny.

Fotokredit: Radomír Mervart, NF Neuron.