CENY NEURON 2017

Ti nejlepší čeští vědci, kterým ještě nebylo ani 40 let, a přitom už mění naši budoucnost, převzali 24. května Ceny Neuron.

V rámci slavnostního večera, který oslavuje výjimečné osobnosti, jsme také do světa vyslali tři odvážné vědecké týmy, splnili sen mladému studentovi a ocenili autory čtyř videí popularizujících vědu.


Laureáti Cen Neuron 2017

František Šmahel

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - společenské vědy

Je považován za jednoho z největších světových znalců lucemburské dynastie, husitství a české reformace.

Otto  Hrodek

prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - medicína

Zakladatel moderní české dětské hematologie, který výrazně ovlivnil i světovou vědu.

Vladimír Šverák

RNDr. Vladimír Šverák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - matematika

Věnuje se zkoumání rovnice, která popisuje proudění vody, a snaží se tak beze zbytku porozumět pohybu jedné ze základních látek nezbytných pro život na Zemi.

Emil Paleček

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - chemie

Zabývá se glykoproteiny, které mohou odhalit rakovinu.

Martin Roček

prof. Martin Roček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - fyzika

Patří mezi světově nejvýznamnější badatele věnující se supersymetrii – hypotetické symetrii fyzikálních zákonů. Snaží se pochopit, jak funguje svět na nekonečně malých vzdálenostech.

Pavel Pudlák

prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - computer science

Snaží se pochopit, proč jsou některé výpočetní úlohy lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké.

Josef Svoboda

prof. Josef Svoboda

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - biologie

Nikdy v životě nic není ztraceno. Tak lze shrnout motto obdivuhodného muže, arktického ekologa Josefa Svobody, který svou profesní kariéru začal až po čtyřicítce.

Mohamed Megahed

Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Osud poslední neprozkoumané pyramidy je v sázce. Ohrožují ji „černé“ novostavby, které vznikají v její blízkosti. Zdokumentovat faraonovu hrobku chce egyptolog Mohamed Megahed.

Tomáš Koblas

RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Cukrovku má v Česku přibližně jeden milion lidí. Naději na jejich vyléčení dává výzkum Tomáše Koblase.

Václav Kučera

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Načechrané mraky, sněhové vločky nebo cévní systém mají tvary, kterým matematici říkají fraktály. Docent Václav Kučera přemýšlí o cestě k plastickému třírozměrnému zobrazení.

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka.

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce.

Kamil Olejník

Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Zabývá se optimalizací parametrů materiálů pro budoucí počítače

Viliam Lisý

Mgr. Viliam Lisý, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Jeho výzkum, inspirovaný hrou poker, přispěje k bezpečnějšímu internetu, dokonalejší ochraně letišť nebo účinnějšího boje s pytláky v lese.

Martin Lang

Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Zjišťuje, zda rituální chování, jeden ze základních kulturních prvků, pomáhá skrze předvídatelnost pohybových a slovních vzorců snížit úzkost z nekontrolovatelných hrozeb.

Dáša Bohačiaková (Doležalová)

Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Studuje úlohu microRNA a protein-kódujících genů v řízení diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk

Vítězslav Kala

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Věnuje se polotělesům v teorii čísel a geometrii.

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Studuje možnosti syntézy nových zeolitů pomocí metody ADOR, podílí se na podrobné charakterizaci těchto materiálů a studuje možnosti jejich využití v katalýze.

Kateřina Falk

Kateřina Falk, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Vyvíjí nový princip elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem.

Pavel  Hubáček

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Cílem projektu je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují.

Petr Kašpárek

Mgr. Petr Kašpárek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Zkoumá původ vlasových defektů a pokouší se tak poprvé detailně popsat roli proteáz.

Martin Soukup

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - společenské vědy

Zkoumá vývoj obyvatelstva největšího tropického ostrova Papua Nová Guinea.

Robert   Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - matematika

Má rád dlouhé cesty. Jen tak dokáže najít ty nejkratší.

Lukáš Palatinus

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - fyzika

Odhalil vodík i nejdelší solnou jeskyni na světě.

Daniel Sýkora

doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - computer science

Nemaluje, ale výtvarný svět ho fascinuje. A tak vymyslel algoritmy, které malují pozoruhodná díla za něj. Dnes je využívá celý svět a jejich autor s nimi byl za hvězdu i v Hollywoodu.

Marek Eliáš

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - biologie

Zkoumá vývoj nejstarších organismů na Zemi.

Medailonky laureátů Cen Neuron 2017

Galavečer Cen Neuron 2017 ve fotografiích

Debata s laureáty ve fotografiích