Podcast: O Neuronu a podpoře vědy

"Věda posouvá hranice a celou společnost dopředu," říká Monika Vondráková v podcastu Brain We Are. Jaké je poslání a jaké jsou hodnoty Nadačního fondu Neuron? Proč vznikl a jak se mu daří naplňovat jeho cíle - podporovat českou vědu a propojovat ji s byznysem? Kdo má být české společnosti vzorem a kdo patří mezi lídry naší země? Poslechněte si podcast o vědě, byznysu a moderním mecenášství. 

„Před dvanácti lety procházela Česká republika ekonomickou krizí a stát i veřejnost vědu přehlíželi. Ve stejné době jsem se seznámila s příběhem mecenáše Josefa Hlávky a všechno se mi spojilo - Neuron jsme založili jako fond založený na darech mecenášů, který českým vědcům zajistí uznání společnosti a dobré podmínky pro jejich práci,“ vzpomíná Monika Vondráková na začátky Neuronu. V hodinovém podcastu také vysvětluje cíle a hodnoty fondu 

Posláním Neuronu se stala finanční podpora vědců, popularizace jejich práce a tím zvýšení prestiže vědecké profese. „V Neuronu chceme nejlepším vědcům dát podmínky a uznání, které si zaslouží,“ dodává Monika Vondráková.

"Důležitým úkolem je pro nás rozvíjení moderního mecenášství - Neuron už vyplatil přes 110 milionů korun na podporu české vědy, a to díky našim mecenášům, kteří si uvědomují její přesah do celé společnosti. Kolem Neuronu vznikla komunita lidí, dva odlišné světy byznysu a vědy, které možná jinak přemýšlí, ale společně si rozumí," říká Monika Vondráková

Sama vědkyní není, ale Moniku Vondrákovou tento svět fascinuje. „Věda posouvá hranice a celou naši civilizaci dopředu,“ říká. Na budoucnost a českou společnost se dívá s nadějí a doporučuje, abychom si definovali své hodnoty a tím posilovali národní hrdost a sebevědomí. 

A česká věda a laureáti Ceny Neuron jsou vzory, které nám v tom mohou skvěle pomoci.

Sledujte naše neuronové sociální sítě