CENY NEURON 2015

Během večera Neuron Science Future jsme oznámili jména pěti nových držitelů Ceny Neuron pro mladé vědce. Toto ocenění bylo každoročně udíleno vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky. Spolu s cenou převzali laureáti šeky v celkové výši 1 250 000 korun jako ocenění jejich dosavadní práce.

Druhý večer, 1. prosince 2015 byly v Profesním domě na Malostranském náměstí slavnostně předány Ceny Neuron za přínos světové vědě nejlepším českým vědcům, jejichž výzkum významně posunul světové vědecké poznání a kteří zanechali nesmazatelnou stopu v oblasti vědy.


Laureáti Cen Neuron 2015

Ivo Možný

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - společenské vědy

Zabývá se vývojem moderní evropské rodiny a její reprodukcí v transformující se společnosti.

Josef Koutecký

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - medicína

Zakladatel české dětské onkologie.

Eduard Feireisl

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - matematika

Pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.

Josef Paldus

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - chemie

Je autorem a spoluautorem více než 330 vědeckých prací v oblasti aplikované matematiky a kvantové chemie.

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - fyzika

Zabývá se především teorií strun.

Tomáš Cvrček

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - společenské vědy

Cílem projektu Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti.

Jana Dobrovolná

RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - medicína

Vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

Vít Jelínek

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii.

Jan Vybíral

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se teoretickou analýzou i praktickou aplikací metod komprimovaného snímání.

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Anna Fučíková

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - fyzika

Zabývá se zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

Petr Koura

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - společenské vědy

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou.

Jaroslav Hrabák

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - medicína

Vyvinul se svým týmem postup, jak tzv. panrezistentní bakterie rychle rozpoznat a zvýšit pacientům šance na přežití.

Stanislav Hencl

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - matematika

Matematik pracující na teorii deformací těles.

Jan Macák

Dr. Ing. Jan Macák

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - chemie

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého. Najdou uplatnění v solárních panelech, které budou účinnější a levnější než současné křemíkové. V medicíně mohou posloužit k filtrování virů nebo bílkovin.

Hynek Němec

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - fyzika

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic.

Medailonky laureátů Cen Neuron 2015

Cena Neuron pro mladé vědce 2015 ve fotografiích

Cena Neuron za přínos světové vědě 2015 ve fotografiích