Cena Neuron za přínos světové vědě 2015

1. prosince 2015 byly v Profesním domě na Malostranském náměstí slavnostně předány Ceny Neuron za přínos světové vědě. Kdo jsou nejlepší čeští vědci, jejichž výzkum významně posunul světové vědecké poznání, a kteří zanechali nesmazatelnou stopu v oblasti vědy?